-A +A

Tien jaar nieuwe fiscale procedure: een evaluatie voor en vanuit de praktijk

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Tien jaar nieuwe fiscale procedure: een evaluatie voor en vanuit de praktijk
Publicatie
Auteur: 
Editors: Caroline Vanderkerken, Patrick Vandermotten, Jan Verstappen
Uitgever: 
Larcier
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Wetenschappelijke inleiding
prof. dr. P. VAN ORSHOVEN, decaan van de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven

Woord vooraf en verantwoording door de editors
Jan VERSTAPPEN, Patrick VANDERMOTTEN en prof. dr. Caroline VANDERKERKEN

Hoofdstuk I: De hervorming en haar opzet: werd het doel bereikt ?
prof. dr. C. VANDERKERKEN, Raadsheer Hof van Beroep Brussel en docent UHasselt

Hoofdstuk II: Welke knelpunten zijn aan het licht gekomen ?
Jan VERSTAPPEN, Raadsheer Hof van Beroep Brussel

Hoofdstuk III: Wat zijn de concrete implicaties van de van toepassing verklaring van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek op de behandeling van fiscale geschillen ?
Patrick VANDERMOTTEN, Raadsheer Hof van Beroep Brussel

Hoofdstuk IV: Statistische gegevens
Jan VERSTAPPEN, Patrick VANDERMOTTEN en prof. dr. Caroline VANDERKERKEN

Hoofdstuk V: De diverse actoren in de fiscale procedure aan het woord
1. Het optreden van de “departementsadvocaat van Financiën”
Mr Luc VAN HELSHOECHT, Advocaat  bij  de balie te Brussel

2.Tien jaar nieuwe fiscale procedure vanuit het standpunt van een advocaat voor de belastingplichtige
Mr. Patrick LAUWERS, Advocaat  bij  de balie te Brussel

3. De ambtenaar die komt pleiten voor de Belgische Staat
Georges VERHOEVEN, Gewestelijk directeur der directe belastingen te Leuven

4. De eigen aard van het rechtsgeding in fiscale geschillen – bedenkingen van een rechter in de eerste lijn
Lucas BOEYNAEMS, Rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Antwerpen en te Hasselt

Hoofdstuk VI : Algemene besluiten en slotbeschouwingen
Jan VERSTAPPEN, Patrick VANDERMOTTEN en prof. dr. Caroline VANDERKERKEN

Trefwoordenregister

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 29/09/2009 - 11:15
Laatst aangepast op: ma, 18/04/2011 - 19:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.