-A +A

Wetboek Notariaat 2014-2015

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Bukers et alia
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2014
ISBN nummer: 
9782804474911
Samenvatting

Dit "wetboek" bevat alle relevante wetgeving voor het notarisberoep, en is niet alleen nuttig voor (kandidaat)-notarissen en hun medewerkers, maar ook voor andere juristen die in dezelfde materies actief zijn als de notarissen.

Alle relevante wetgeving voor het notarisberoep in één volume:
Dit ThemaWetboek bevat het geheel van de wetteksten en reglementaire bepalingen die onmisbaar zijn voor het notariaat. Hierbij zijn teksten geselecteerd op zowel federaal, Vlaams als Brussels vlak.

Deze verzameling is niet alleen een nuttig werkinstrument voor notarissen en hun medewerkers, voor kandidaat-notarissen en deelnemers aan het toegangsexamen en voor studenten in de Master notariaat, maar ook voor andere alle anderen (juristen en nietjuristen) die dagdagelijks in dezelfde materies actief zijn als de notarissen.

! Gratis uitgebreide digitale versie:
Wie het boek bestelt bekomt gratis de volledige digitale versie van het Wetboek Notariaat 2014-2015 (op DVD) ontvangen, op eenvoudig verzoek door middel van een formulier in het boek.

De teksten zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2014.
Bij aankoop van een ThemaWetboek – Notariaat 2014-2015 kan men zich via een formulier in het boek gratis inschrijven voor drie bijwerkingen.

 

Inhoudstafel tekst: 

I. NOTARIAAT

A. Notariële organisatie

B. Notariële praktijk

C. Deontologie

D. Toegang tot het beroep

E. Boekhouding en honoraria

F. Varia

II. BURGERLIJK RECHT

A. Burgerlijk Wetboek

B. Erfpacht

C. Erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit

D. Erfstelsel voor de kleine nalatenschappen

E. Jeugdbescherming

F. Kredietverlening

G. Opstal

H. Pachtprijzen

I. Testamenten, wilsbeschikkingen en patiëntenrechten

J. Uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw

K. Veldwetboek

L. Verzet titels aan toonder

M. Wet Breyne

N. Wettelijke rentevoeten

III. GERECHTELIJK RECHT

A. Gerechtelijk Wetboek

B. Niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige

IV. HANDELSRECHT / VENNOOTSCHAPPEN / VZW

A. Wetboek van koophandel

B. Wetboek van vennootschappen

C. Afschaffing van de effecten aan toonder

D. Continuïteit van de ondernemingen

E. Faillissement

F. Leasing

G. VZW, Internationale VZW en stichtingen

H. Marktpraktijken

I. Landverzekering

V. FISCAAL RECHT

A. Inkomstenbelastingen

B. BTW

C. Registratierechten (Vl. - Br. )

D. Successierechten (Vl. - Br. )

E. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

F. Diverse rechten en taksen

G. Internationale conventie

VI. PUBLIEK EN ADMINISTRATIEF RECHT

A. Federaal

B. Vlaams gewest
1. Bodem 2. Bos 3. Brownfields 4. Energieprestatie en binnenklimaat 5. Grond- en pandenbeleid 6. Huuurgarantiefonds 7. Milieuvergunning 8. Monumenten, archeologisch patrimonium en landschapszorg 9. Ruimtelijke ordening 10. Provincie, gemeente, OCMW 11. Voorkooprechten 12. Wooncode

C. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(eveneens m.b.t. dezelfde onderwerpen)

 

VII. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

VIII. STRAFRECHT

A. Strafwetboek

B. Wetboek Strafvordering

C. Witwassen van geld

D. Penaal beslag en verbeurdverklaring

IX. SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

X. DIVERSE MATERIES

A. Taal

B. Erediensten

C. EVRM

 

Chronologisch register

Trefwoordenregister

voor de intergale inhoudstafel met opgave van alle opgenomen wetgeving klik hier

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 12/10/2014 - 15:16
Laatst aangepast op: zo, 12/10/2014 - 15:16

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.