-A +A

Aanslag van ambtswege op basis van voorgaande aanslagjaren

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 19/09/2013
Publicatie
tijdschrift: 
jurdiat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(K.C. / Belgische Staat)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 6 december 2011.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat de belastingadministratie die voor een zelfde aanslagjaar na een ongeldige aanslag ook een geldige aanslag heeft gevestigd, die toestand van dubbele belasting niet kan regulariseren door ontheffing te verlenen van de ongeldige aanslag.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel
2. Overeenkomstig artikel 351, eerste lid WIB 1992 kan de administratie in de in dit artikel bepaalde gevallen de aanslag ambtshalve vestigen op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt.

Krachtens artikel 340 WIB 1992 in de hier toepasselijke versie, kan de administratie, ter bepaling van het bestaan en van het bedrag van de belastingschuld, alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen aanvoeren, met uitzondering van de eed.

3. Deze bewijsvrijheid geldt ook bij het vestigen van een aanslag van ambtswege zodat de administratie ook in dat geval de belastbare grondslag kan ramen op grond van feitelijke vermoedens.

4. De aangiften van de belastingplichtige aangaande de voorafgaande aanslagjaren kunnen tot grondslag dienen van een bewijs door vermoedens van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige voor het daarop volgende aanslagjaar.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 114,66 EUR en voor de verweerder op 361,46 EUR.

 

Noot: 

Bellens A. Aanslag van ambtswege op basis van voorgaande aanslagjaren », R.A.B.G., 2014/10, p. 648-650

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 06/07/2017 - 14:54
Laatst aangepast op: do, 06/07/2017 - 14:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.