-A +A

Aansprakelijkheid ouders voor kinderen gebrek opvoeding of toezicht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 05/04/1995
A.R.: 
P941363F

Het bij art. 1384, tweede lid, BW ingestelde vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen berust ofwel op een fout in de opvoeding, ofwel op een fout in het toezicht, zonder dat beide fouten gelijktijdig hoeven voor te komen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
1996-1997
Pagina: 
851
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

HET HOF,
Gelet op het bestreden vonnis, op 6 oktober 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het bij artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ingesteld vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen berust ofwel op een fout in de opvoeding, ofwel op een fout in het toezicht; dat de beide fouten niet gelijktijdig hoeven voor te komen;
Overwegende dat het vonnis vermeldt dat "uit het strafdossier blijkt dat de jonge O. op de dag van de door hem gepleegde feiten niet meer geplaatst was"; dat de rechtbank evenwel vaststelt dat de eisers het bewijs niet leveren dat zij aan hun opvoedingsplicht hebben voldaan;
Overwegende dat de omstandigheid dat de minderjarige op het tijdstip van de feiten niet onder het toezicht van de eisers stond geen invloed heeft op de wettigheid van de beslissing;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de beslissing naar recht verantwoord is door de vaststelling dat de eisers het bewijs niet leverden dat zij aan hun opvoedingsplicht hadden voldaan, zodat de rechtbank niet verder hoefde te antwoorden op de conclusie van de eisers ten betoge dat de minderjarige op het ogenblik van de feiten niet onder hun bewaring stond;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening.
Veroordeelt iedere eiser in de helft van de kosten.

Noot: 

Overzicht rechtspraak Kwalitatieve aansprakelijkheid TPR 2011-2, 349

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 29/10/2017 - 13:53
Laatst aangepast op: zo, 29/10/2017 - 13:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.