-A +A

Aansprakelijkheid put in voetpad

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 04/01/2016
A.R.: 
C.15.0191.F

Een zaak is gebrekkig, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor ze in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; het abnormale karakter van de zaak kan enkel worden beoordeeld door een vergelijking te maken met zaken van dezelfde soort en van hetzelfde type om de hoedanigheden van de zaak te bepalen waaraan de getroffene zich normalerwijs kon verwachten.

De rechter mag niet stellen dat eent trottoir geen gebrek vertoonde op grond dat "de niet betwistbare en niet betwiste slechte staat van het trottoir zichtbaar was van de andere kant van de rijbaan en de en dat de schadelijder "haar weg perfect kon bereiken, zonder het zeer gebrekkige gedeelte van het trottoir te moeten betrede.

Uit deze omstandigheid afleiden dat de getroffene op de hoogte was of moest zijn van de slechte staat van het trottoir en de mogelijkheid had de gebrekkige plaats te vermijden door een andere weg te nemen, afleidt dat het trottoir geen gebrek vertoont, schendt artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.

Publicatie
tijdschrift: 
NJW
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2016
Pagina: 
916
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.15.0191.F

C. U.,

tegen

STAD AARLEN, vertegenwoordigd door haar gemeenteraad,I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg van 18 november 2014.II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.III. BESLISSING VAN HET HOFEerste middelEen zaak is gebrekkig, in de zin van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor ze in bepaalde omstandig-heden schade kan veroorzaken.Het abnormale karakter van de zaak kan enkel worden beoordeeld door ze te ver-gelijken met zaken van dezelfde soort en van hetzelfde type om te bepalen aan welke hoedanigheden van de zaak de getroffene zich normalerwijs kon verwach-ten.Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres gevallen is op een trottoir met een kennelijk gebrek.Het bestreden vonnis oordeelt dat het trottoir geen gebrek vertoonde op grond dat "de niet betwistbare en niet betwiste slechte staat van het trottoir zichtbaar was van de andere kant van de rijbaan en de eiseres op de hoogte was van die toestand die zoals ze zelf aangaf al geruime tijd duurde" en dat "bovendien uit de overgelegde foto's blijkt dat ‘de eiseres de Neufchâteaustraat perfect kon bereiken, zonder het zeer gebrekkige gedeelte van het trottoir te moeten betreden, door links en dan achter het verkeerslicht op de hoek van beide straten te gaan'".Het bestreden vonnis dat uit de omstandigheid dat de getroffene op de hoogte was of moest zijn van de slechte staat van het trottoir en de mogelijkheid had de gebrekkige plaats te vermijden door een andere weg te nemen, afleidt dat het trottoir geen gebrek vertoont, schendt derhalve artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.Het middel is gegrond.

(...)Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dat arrest melding wordt gemaakt op kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beoordeling daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Luik, zit-ting houdend in hoger beroep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel,  en in openbare terechtzitting van 4 januari 2016 uitgesproken 

Noot: 

Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] TANGHE, Jochen; Noot 'Verwachtingen als maatstaf voor het gebrek van de zaak' 2016, nr. 353, p. 917-918.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 25/05/2018 - 18:51
Laatst aangepast op: vr, 15/06/2018 - 23:45

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.