-A +A

Derde-beslagene die beslag dwarsboomt kan veroordeeld worden tot de volledige schuld

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 21/04/2017
A.R.: 
C.16.0458.N

De gehele of gedeeltelijke veroordeling tot de oorzaken van het beslag is een privaatrechtelijke sanctie die kan worden opgelegd aan de derde-beslagene die door zijn doen of nalaten de werking van het beslag dwarsboomt.

De rechter beschikt voor het opleggen van de sanctie van de gehele of gedeeltelijke veroordeling tot de oorzaken van het beslag over een beoordelings- en matigingsbevoegdheid en kan in uitzonderlijke gevallen beslissen, om hetzij deze sanctie niet op te leggen, hetzij deze te matigen .

Indien de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op onaantastbare wijze oordeelt over het opleggen van de sanctie en het matigen ervan (1), beschikt het Hof niettemin over een marginaal toetsingsrecht (2) ter zake de evenredigheid tussen de zwaarte van de inbreuk en de opgelegde sanctie.

 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1582
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.16.0458.N

NV F.&Cie en F. t/ RSZ

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

1. Krachtens art. 1452, eerste lid Ger.W. is de derde-beslagene, binnen vijftien dagen na het derdenbeslag, ertoe gehouden verklaring te doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag. Deze bepaling is krachtens art. 1539, vierde lid, Ger.W. van overeenkomstige toepassing bij uitvoerend beslag onder derden.

Krachtens de artt. 1456 en 1542 Ger.W. kan de derde-beslagene, die zijn verklaring niet doet binnen vijftien dagen na het derdenbeslag, of ze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, tot schuldenaar worden verklaard voor het geheel of voor een gedeelte van de oorzaken van het beslag, alsmede voor de kosten daarvan.

2. De gehele of gedeeltelijke veroordeling tot de oorzaken van het beslag is een privaatrechtelijke sanctie die kan worden opgelegd aan de derde-beslagene die door zijn doen of nalaten de werking van het beslag dwarsboomt. De rechter beschikt voor het opleggen van deze sanctie over een beoordelings- en matigingsbevoegdheid en kan in uitzonderlijke gevallen beslissen om hetzij deze sanctie niet op te leggen hetzij deze te matigen.

Indien de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op onaantastbare wijze oordeelt over het opleggen van de sanctie en het matigen ervan, dan beschikt het Hof niettemin over een marginaal toetsingsrecht ter zake de evenredigheid tussen de zwaarte van de wetsovertreding en de opgelegde sanctie.

3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de sanctie enkel kan worden opgelegd indien aan de derde-beslagene een intentioneel element zoals bedrog of kwade trouw kan worden verweten, faalt het naar recht.

4. De appelrechters stellen vast dat:

– de verweerster op 3 februari 2011, 14 april 2011 en 6 juli 2011 bewarende en uitvoerende beslagen heeft gelegd in handen van de eisers voor achterstallige RSZ-bijdragen voor respectievelijk 24.960,97 euro, 48.038,07 euro en 49.154,14 euro;

– de eisers telkens nalieten een verklaring van derde-beslagene af te leggen.

5. De appelrechters oordelen dat de eisers die «actief zijn in het handelsverkeer en geacht moeten worden op de hoogte te zijn van hun verplichtingen in het kader van een derdenbeslag», zich niet kunnen «beroepen op hun beweerde goede trouw en onwetendheid» omdat «immers vaststaat dat zij hun verplichting als derde-beslagene hebben miskend en dit verschillende malen na elkaar». Het arrest dat op grond hiervan beslist dat er «geen redenen [zijn] om de sanctie te matigen» is naar recht verantwoord.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

...

Noot: 

Rechtsleer:

Alexander Meeuwissen, Gevolgen van de schuldenaarsverklaring, NJW 2017, 330 (noot onder voormelde publicatie van het vonnis in het NJW)

Rechtspraak:

Koophandel Tongeren, 2 december 2002, rechtskundig weekblad 2003 2004,1154-1155

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 26/05/2018 - 20:07
Laatst aangepast op: za, 26/05/2018 - 20:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.