-A +A

Derdenverzet uitgesloten in procedure uitvoerbaarverklaring arbitrale uitspraak

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 04/10/2013
A.R.: 
C.12.0614.F

Luidens art. 1710.1 Ger.W., zoals het op het geschil van toepassing is, kan de tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak slechts plaatsvinden nadat zij, op verzoekschrift van de belanghebbende partij, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uitvoerbaar is verklaard, zonder dat de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is verzocht, aanspraak kan maken om in deze stand van het geding te worden gehoord.

Volgens art. 1712.1 Ger.W., zoals het op het geschil van toepassing is, moet de beslissing tot uitvoerbaarverklaring van de uitspraak door de verzoeker aan de wederpartij worden betekend en kan binnen een maand na deze betekening tegen de beslissing verzet bij de rechtbank van eerste aanleg worden gedaan.

Uit die bepalingen volgt dat, in afwijking van art. 1033 en 1122 Ger.W., alleen de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is gevraagd derdenverzet kan doen tegen de beslissing die de arbitrale uitspraak uitvoerbaar verklaart.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
904
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.12.0614.F

Vennootschap naar het recht van de Britse Maagdeneilanden I.H.W. Inc. t/ Belgische Staat en NV B.M.P.B.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 26 juni 2012.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Tweede middel

...

Luidens art. 1710.1 Ger.W., zoals het op het geschil van toepassing is, kan de tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak slechts plaatsvinden nadat zij, op verzoekschrift van de belanghebbende partij, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uitvoerbaar is verklaard, zonder dat de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is verzocht, aanspraak kan maken om in deze stand van het geding te worden gehoord.

Volgens art. 1712.1 Ger.W., zoals het op het geschil van toepassing is, moet de beslissing tot uitvoerbaarverklaring van de uitspraak door de verzoeker aan de wederpartij worden betekend en kan binnen een maand na deze betekening tegen de beslissing verzet bij de rechtbank van eerste aanleg worden gedaan.

Uit die bepalingen volgt dat, in afwijking van art. 1033 en 1122 Ger.W., alleen de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is gevraagd derdenverzet kan doen tegen de beslissing die de arbitrale uitspraak uitvoerbaar verklaart.

Het arrest stelt vast dat de arbitrale uitspraak is gedaan in de zaak tussen de eiseres en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, dat de eiseres de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel gevraagd heeft om die beslissing uitvoerbaar te verklaren, dat die beslissing uitvoerbaar is verklaard bij beschikking van 26 april 2007, dat de eiseres die beslissing ten uitvoer heeft gelegd door bij de verweerders beslag onder derden te leggen en dat laatstgenoemden tegen de beschikking van 26 april 2007 derdenverzet hebben gedaan.

Het arrest, dat beslist dat de verweerders, die geen partij zijn in de arbitrageprocedure, krachtens art. 1122 Ger.W. de hoedanigheid hebben om verzet te doen tegen de beslissing die de arbitrale uitspraak uitvoerbaar verklaart, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om het derdenverzet van de verweerders ontvankelijk te verklaren.

Het middel is gegrond.

Noot: 

Zie Grondwettelijk Hof 16/02/2017, AR 21/2017, juridat

Samenvatting:

- Artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het de door een arbitrale uitspraak benadeelde derden uitsluit van het voordeel van het derdenverzet.
- Artikel 1717 van het Gerechtelijk Wetboek schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in die interpretatie dat het de door een arbitrale uitspraak benadeelde derden enkel in geval van bedrog toelaat een beroep tot vernietiging van die beslissing in te stellen.

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 02/02/2015 - 20:08
Laatst aangepast op: za, 09/09/2017 - 08:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.