-A +A

Huiszwam schade bij de buren en burenhinder

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 20/06/2008
A.R.: 
16/02/2017

In deze zaak werd de schade veroorzaakt door een huiszwan die woekerde in een woning aan een andere woning weerhouden als burenhinder. 

De overlast door huiszwam overschrijdt de grans van de normale verdraagzaamheid tegenover ongemakken die inherent zijn aan nabuurschap.. Een blijk geven  van een kennelijk gebrek aan belangstelling voor een pand dat volledig in verval is geraakt waardoor water vele maanden lang is kunnen blijven stromen met name ter hoogte van het toilet van de tussenverdieping, waardoor de huiszwam die zich in het aanpalende pand heeft verspreid, is ontstaan, heeft voor gevolg dat de hinder toerekenbaar wordt aan de eigenaar die aan de oorsprong ligt van de hinder. De burenhinder dient immers toerenbaar te zijn om te kunnen worden weerhouden in rechte. 

Publicatie
tijdschrift: 
TBBR
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-8
Pagina: 
461
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.16.0115.F
A. C.,
tegen
1. G. P.,
2. G. B. en
3. D. M.,
4. J.-P. P. en
5. S. V. D.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 27 januari 2015.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Tweede onderdeel

Artikel 544 Burgerlijk Wetboek kent elke eigenaar het recht toe om op normale wijze van zijn zaak het genot te hebben.

Iemand is slechts tot vergoeding van een abnormale burenhinder gehouden, indien die hinder is veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedraging die hem kan worden toegerekend.
Luidens artikel 1742 Burgerlijk Wetboek wordt het huurcontract niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder.

In dat geval nemen de erfgenamen en de rechtverkrijgenden van de verhuurder de rechten en verplichtingen van hun rechtsvoorganger over.
Krachtens artikel 745bis, § 1, eerste lid, van dat wetboek verkrijgt de langstleven-de echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap, wanneer de overle-dene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van deze achter-laat.

Daaruit volgt dat, in geval van overlijden van de verhuurder van een onroerend goed, zowel de persoon die de blote eigendom verkrijgt van het geheel of een gedeelte van dat onroerend goed in de hoedanigheid van wettelijke erfgenaam, algemene legataris of legataris onder algemene titel van de verhuurder, als de langstlevende echtgenoot die het vruchtgebruik ervan verkrijgt, de hoedanigheid van verhuurder van dat onroerend goed hebben.

Het arrest stelt vast dat "het geschil het gevolg is van een huiszwam die zich ontwikkeld heeft in de appartementen gelegen op de benedenverdieping en de eerste verdieping van een pand gelegen in de Burgemeestersstraat 5 [...] dat respectie-velijk aan [de verweerders sub 2 tot 5] toebehoort", dat "het aanpalende pand ge-legen in de Burgemeestersstraat 7 in onverdeeldheid toebehoort aan [de eerste verweerster] (vruchtgebruiker van het geheel en blote eigenaar voor de helft) en aan haar zoon, [de eiser] (blote eigenaar voor de andere helft)", dat "dit goed door [de eerste verweerster] en wijlen haar echtgenoot verhuurd werd" en dat "[de verweerders sub 2 tot 5] deze procedure hebben ingesteld om [de eerste verweerster] en [de eiser] te doen veroordelen tot het vergoeden van het geleden nadeel", met name "op grond [van] artikel 544 [...] Burgerlijk Wetboek".

Het arrest oordeelt dat "vaststaat dat de huiszwam die werd aangetroffen in de [respectieve] appartementen [van de verweerders sub 2 tot 5] afkomstig is van het aanpalende pand waarvan [de eerste verweerster] en [de eiser] eigenaar zijn en de grens overschrijdt van de normale verdraagzaamheid tegenover ongemakken die inherent zijn aan nabuurschap" en dat "uit de dossierstukken [...] blijkt dat [de huurder] die het goed sinds december 1990 betrok, het sedert verschillende jaren niet meer onderhield toen hij er werd uitgezet".

Het oordeelt ook dat de eerste verweerster en de eiser "jarenlang niet gereageerd hebben op de ernstige contractuele tekortkomingen [van de huurder]", dat "zij niet het geringste initiatief hebben genomen om erover te waken dat [de huurder] zijn contractuele verplichtingen zou naleven en gedurende meer dan vier en een half jaar dermate blijk hebben gegeven van een kennelijk gebrek aan belangstelling voor hun pand dat dit volledig in verval is geraakt en dat het water vele maanden lang is kunnen blijven stromen met name ter hoogte van het toilet van de tussenverdieping, waardoor de huiszwam die zich in het aanpalende pand heeft verspreid, is ontstaan".

Het arrest oordeelt dat "dit niet-reageren een verzuim is dat [met name] kan wor-den toegerekend [aan de eiser] [...] die aan de oorsprong ligt van de hinder die [de verweerders sub 2 tot 5] geleden hebben", aangezien "de eiser in de rechten en verplichtingen is getreden van zijn vader, die op 24 december 1995 is overleden, hoewel de huurovereenkomst door zijn ouders ondertekend werd" en bijgevolg verantwoordt het naar recht zijn beslissing om hem in solidum met de eerste verweerster te veroordelen tot het vergoeden van de hinder die de verweerders sub 2 tot 5 hebben geleden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel,  en in openbare terechtzitting van 16 februari 2017 uitgesproken 

C.16.0115.F

Conclusions de l'avocat général Werquin:

I. Le moyen en sa seconde branche.

A. L'usufruit est un droit réel qui consiste à user et jouir temporairement d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui, à charge d'en conserver la substance et d'en jouir en bon père de famille(1).

Les droits du nu-propriétaire reparaissent là où s'arrêtent ceux de l'usufruitier. Si l'on fractionne la propriété en trois attributs que sont l'abusus, l'usus et le fructus, le nu-propriétaire se voit retirer les deux derniers, pour ne conserver que le premier(2).

Le nu-propriétaire ne peut plus exercer les prérogatives confiées à l'usufruitier tant que dure le droit de ce dernier; ainsi, ne peut-il plus en principe occuper le bien en usufruit; il perd toute compétence en matière de bail; il ne peut en concéder aucun et n'est habilité ni à donner congé, ni à recevoir une demande de renouvellement; seul l'usufruitier a vocation à agir en ce sens(3).

Le nu-propriétaire est tenu d'une obligation de laisser jouir l'usufruitier(4).

B. Le problème du régime des grosses réparations est un aspect des multiples rapports qui se nouent entre le nu-propriétaire et l'usufruitier(5).

La question des grosses réparations se pose plus souvent à l'initiative d'un tiers au rapport juridique de base(6).

Quelle est, par rapport aux grosses réparations, la situation du locataire d'un immeuble grevé d'usufruit?(7)
L'article 1720 du Code civil impose au bailleur, "pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives".

L'usufruitier pourra-t-il invoquer utilement la règle de l'article 605 du Code civil pour repousser une demande du locataire de l'immeuble tendant à faire exécuter de grosses réparations?(8)

Ce locataire devra-t-il, pour obtenir satisfaction, agir contre le nu-propriétaire, à charge de qui "demeurent" les grosses réparations?(9)

1.L'usufruitier peut, en vertu de l'article 595 du Code civil, donner en location les biens sur lesquels porte son usufruit.

Le bailleur a pour obligation de procurer la jouissance de la chose louée; les droits du preneur sont des droits personnels de créance, non des droits réels(10).

Tenu en principe de délivrer le bien en bon état, le bailleur est également obligé de l'entretenir pendant la durée du bail. Les réparations incombant au bailleur sont, sauf convention contraire, toutes celles qui ne sont pas considérées comme ‘locatives' ou de ‘menu entretien'(11).

Si l'usufruitier donne l'immeuble en location, l'article 1720 du Code civil fait peser sur lui, en sa qualité de bailleur, et à l'égard de son locataire, l'obligation d'exécuter toutes les réparations autres que locatives(12). Les relations de l'usufruitier et du locataire sont régies par le droit du bail et non par le droit de l'usufruit(13).

Dès lors, le locataire ne doit s'adresser qu'au bailleur pour demander les réparations nécessaires, quand bien même le bailleur serait usufruitier et que la réparation pèserait, au regard des règles de l'usufruit, sur le nu-propriétaire(14).

Le nu-propriétaire est étranger au bail souscrit pas l'usufruitier, ce bail constitue pour lui une res inter alios acta. Pendant la durée de l'usufruit, aucun lien de droit n'existe entre le locataire et le nu-propriétaire. Ce n'est que lors de la cessation de l'usufruit que le bail consenti par l'usufruitier sera opposable au nu-propriétaire(15).

En consentant le bail, l'usufruitier s'oblige personnellement à toutes les obligations d'un bailleur vis-à-vis du preneur(16). Le preneur n'a aucune action directe contre le nu-propriétaire qui, juridiquement, n'a aucun rapport avec lui(17). Le preneur n'a pas à s'occuper des rapports de droit pouvant exister entre son bailleur et le nu-propriétaire(18).

S'agissant des grosses réparations à faire dans un immeuble soumis à usufruit mais occupé par un locataire, si l'occupant est le locataire de l'usufruitier, c'est-à-dire si le bail a été consenti par l'usufruitier postérieurement à la naissance de son droit, l'usufruitier est tenu, en tant que bailleur, vis-à-vis de son cocontractant, d'effectuer toutes les réparations autres que les réparations de menu entretien. Le droit commun du bail exclut que le nu-propriétaire, qui est un tiers, soit inquiété quant à l'exécution des grosses réparations(19).

2. Qu'en est-il si le locataire de l'immeuble grevé d'usufruit ne tient pas ses droits d'une convention conclue par lui avec l'usufruitier?
a. Le décès ouvre la succession. A ce moment s'opère le mécanisme de la transmission du patrimoine, c'est-à-dire un ensemble de biens grevés de dettes et de charges(20).

Dans la succession légale, les héritiers tiennent leur vocation héréditaire d'un lien familial ou matrimonial avec le défunt(21).

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur confère à une ou plusieurs personnes une vocation, éventuelle, à recueillir à son décès la totalité de ses biens en pleine propriété ou en nue-propriété(22).

Dès lors que la Cour, dans un arrêt du 2 mai 1952(23), a considéré que le legs de l'usufruit de tous les biens successoraux est un legs universel, ce dernier est celui qui confère à son bénéficiaire une vocation, éventuelle, ayant pour objet l'universalité du patrimoine successoral, quel que soit le droit, propriété ou usufruit, que le legs confère sur ce patrimoine au légataire(24).

Le légataire universel est soumis aux mêmes règles que les héritiers légaux: il est tenu notamment au passif ultra vires hereditatis, à moins qu'il n'ait accepté sous bénéfice d'inventaire(25).

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur confère à une ou plusieurs personnes une vocation à recevoir une quotité variable du patrimoine successoral. Le legs d'une fraction de tous les immeubles ou de tous les meubles est considéré comme un legs à titre universel(26).

Les légataires universels ou à titre universels ayant accepté purement et simplement la succession sont tenus des dettes et charges de la succession sur leur patrimoine personnel. La règle se justifierait par l'idée d'une solidarité morale avec le défunt de ceux qui sont appelés à l'universalité du patrimoine(27).

Le legs particulier est tout legs qui n'est ni universel ni à titre universel. Le testateur peut ainsi léguer la propriété ou la jouissance d'un ou de plusieurs corps certain.

Les ayants droit à titre particulier du défunt, qui sont les légataires particuliers de celui-ci, ne sont en principe pas tenus du passif successoral(28).
Lorsqu'il est en concours avec des descendants du défunt, le conjoint survivant a vocation à recueillir la totalité du patrimoine du défunt en usufruit(29).

b. Il importe de mettre en concordance les dispositions légales relatives à l'usufruit avec celles qui régissent le louage. Il existe entre ces deux matières cette différence notamment que le propriétaire de la chose soumise à l'usufruit n'est pas tenu de faire jouir l'usufruitier, mais seulement de laisser jouir, tandis que, dans le contrat de louage, le bailleur doit procurer la jouissance au preneur pendant toute la durée du bail(30).

Si preneur et usufruitier sont tous deux titulaires d'un droit de jouissance sur une chose, la différence essentielle réside dans le fait que le preneur est titulaire d'un droit personnel alors que l'usufruitier est titulaire d'un droit réel: alors que l'existence du droit du preneur ne se réalise qu'à travers la volonté du bailleur qui le laisse en jouissance, l'usufruitier dispose d'un droit direct sur la chose(31).

c. Aux termes de l'article 1742 du Code civil, le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. Le fait de la mort d'un des contractants est sans influence sur la durée du contrat, qui subsiste à charge des héritiers du défunt. Le bail fait naître des droits personnels à caractère patrimonial au profit des parties; il passe en principe à leurs héritiers, sauf convention contraire(32).

L'héritier du bailleur est tenu de respecter le bail. On ne peut, comme tel, l'assimiler à un tiers dès lors qu'en cas d'aliénation du bien pour cause de mort, au profit de celui qui est substitué au défunt, par l'effet de la dévolution successorale, celui-ci est censé ‘continuer la personne' du défunt(33).

Dans ce cas, le bail ayant été consenti avant l'ouverture de l'usufruit, si le nu-propriétaire est héritier légal, légataire universel ou à titre universel du bailleur, le locataire peut exiger de lui qu'il exécute les grosses réparations devenues nécessaires, puisqu'il est successeur aux obligations du bailleur; dans ce cas, il est tenu d'effectuer les grosses réparations non pas en sa qualité de nu-propriétaire, mais en qualité de ‘bailleur'(34).

En effet, dès lors que le légataire universel continue la personne du défunt et est tenu de ses obligations, le bail n'ayant pas pris fin par la mort du bailleur, l'obligation qu'avait celui-ci de procurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués et d'y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives a passé au légataire universel(35).

De même, si à la qualité d'usufruitier s'ajoutait celle d'héritier légal, de légataire universel ou à titre universel du bailleur, l'usufruitier est tenu d'effectuer les grosses réparations exigées par le preneur en qualité de ‘bailleur'.

En d'autres termes, l'usufruitier ou le nu-propriétaire seront tenus vis-à-vis du preneur de la charge des grosses réparations suivant qu'il aura ou non qualité d'héritier légal ou de de légataire universel ou à titre universel du bailleur(36).

S'agissant du conjoint survivant qui recueille l'usufruit de l'immeuble, alors qu'il avait conclu le bail du vivant du défunt en sa qualité de copropriétaire du bien, ce n'est pas en sa qualité d'héritier mais en celle de bailleur que cet usufruitier est tenu d'effectuer les grosses réparations exigées par le preneur.

Si le nu-propriétaire n'est que légataire à titre particulier, le locataire est sans recours contre lui(37). Les obligations personnelles du bailleur sont, en principe étrangères à l'ayant cause à titre particulier(38). En effet, en vertu de l'article 1024 du Code civil, le légataire particulier n'est, en règle, point tenu des dettes de la succession. On ne conçoit pas que le légataire à titre particulier qui n'a que la nue-propriété de l'immeuble loué et qui n'est pas tenu, comme l'acquéreur, d'exécuter les clauses du bail, succède aux obligations du bailleur alors qu'il ne succède pas à ses droits(39).

d. Si le locataire de l'immeuble grevé d'usufruit ne tient pas ses droits d'une convention conclue par lui avec l'usufruitier, en d'autres termes, si au jour de l'ouverture de l'usufruit, l'immeuble était déjà donné en location, l'usufruitier n'est, en principe, pas tenu des obligations d'un bailleur(40).

Si l'usufruit a été constitué par acte entre vifs, donation, vente, échange, le constituant-bailleur restera seul tenu vis-à-vis du preneur, des charges de la location, conformément à la loi et au bail; aucun recours ne pourra être utilement exercé par ce preneur contre l'usufruitier, notamment pour obtenir l'exécution de grosses réparations que l'état de l'immeuble nécessiterait(41).

Le nu-propriétaire est ainsi, à la demande du locataire, tenu d'accomplir les grosses réparations survenues en cours de bail, dans tous les cas où celui-ci aura été consenti avant la naissance de l'usufruit, dès lors que c'est lui qui est le terme de la relation de bail et il ne pourrait être question qu'il invoque, pour échapper à l'obligation que lui imposent les articles 1719 et 1720 du Code civil, sa qualité de nu-propriétaire, totalement étrangère aux rapports noués avec le preneur(42).

3. En ce qui concerne les bâtiments, c'est le propriétaire qui est responsable du dommage causé par leur ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien(43).

Le propriétaire répond en quelque sorte de son bâtiment à l'égard du public. Par conséquent, le tiers victime de quelque écroulement agira contre le propriétaire sur la base de l'article 1386 du Code civil, quand bien même l'entretien du bâtiment incomberait à autrui(44).

En cas de location d'un bâtiment par l'usufruitier, lorsque le défaut de grosses réparations a causé un dommage à des tiers, la réparation de ce dommage incombe à l'usufruitier, qui, lui seul, a la chose en mains, a la possibilité de la surveiller, et non au nu-propriétaire. Les articles 605 et 606 du code civil concernant seulement l'usufruitier et le nu-propriétaire, ce dernier ne peut être tenu à l'égard des tiers des grosses réparations ou des conséquences dommageables du défaut de réparations(45).

Il est généralement admis que le nu-propriétaire est débiteur d'une obligation véritable chaque fois qu'un tiers invoque, relativement aux travaux à accomplir, un droit propre, fondé sur une disposition expresse ou tacite étrangère à la matière de l'usufruit(46).

4. Il suit de ce qui précède que le tiers, locataire d'un immeuble, ne peut agir contre le nu-propriétaire, en se fondant sur les obligations qui découlent de la loi sur le bail, que si le nu-propriétaire a la qualité de bailleur.

Il revêt la qualité de bailleur lorsque celle de nu-propriétaire découle de celle d'héritier légal, de légataire universel ou à titre universel du bailleur.
S'il n'a pas la qualité de bailleur, le locataire ne peut se fonder que sur un droit propre, fondé sur une autre disposition légale, pour obtenir une condamnation du nu-propriétaire, dans les conditions requises par cette disposition.

5. L'arrêt attaqué constate que "le litige fait suite à la mérule qui s'est développée dans les appartements situés au rez de chaussée et au premier étage d'un immeuble situé 5 rue du Bourgmestre [...] appartenant respectivement [aux défendeurs sub 2 à 5]", que "l'immeuble voisin situé 7 rue du Bourgmestre appartient en indivision à [la première défenderesse] (usufruitière de la totalité et nu-propriétaire pour moitié) et à son fils, [le demandeur] (nu-propriétaire de l'autre moitié)", que "ce bien avait été donné en location par [la première défenderesse] et feu son époux" et que "[les défendeurs sub 2 à 5] ont introduit la présente procédure afin d'entendre condamner [la première défenderesse] et [le demandeur] à les indemniser pour le préjudice subi", notamment "sur la base [de] l'article 544 [...] du Code civil".

L'arrêt considère que "la mérule constatée dans les appartements [respectifs des défendeurs sub 2 à 5] trouve son origine dans l'immeuble voisin dont [la première défenderesse] et [le demandeur] sont propriétaires et rompt les limites de tolérance normale de désagréments inhérents au voisinage", qu' "il résulte [...] des pièces du dossier que [le locataire] qui occupait les lieux depuis décembre 1990 ne les entretenait plus depuis plusieurs années lorsqu'il en a été expulsé" et que la première défenderesse et le demandeur "sont restés des années sans réagir aux graves manquements contractuels [du locataire]".

L'arrêt, qui considère que "cette abstention d'agir constitue une omission imputable [notamment au demandeur] [...], qui est à l'origine du trouble subi par [les défendeurs sub 2 à 5]", dès lors que, "s'il est exact que le bail a été signé par ses parents, [le demandeur] est néanmoins venu aux droits et obligations de son père, décédé le 24 décembre 1995", justifie légalement sa décision de le condamner à compenser le trouble subi par les défendeurs sub 2 à 5.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

III. Conclusion.
Rejet du pourvoi.
___________________
(1) HANSENNE, Les biens - Précis, 1996, T.II., n° 997.
(2) R.P.D.B., BOUFFLETTE et SALVÉ, Usufruit, usage et habitation, 2014, p. 173.
(3) Idem, pp. 173-174.
(4) Idem, p. 181.
(5) HANSENNE, La nature et le régime des grosses réparations en matière d'usufruit, R.C.J.B., 1971, p. 481.
(6) HANSENNE, op. cit., p. 481.
(7) NEMERY DE BELLEVAUX, Usufruit et grosses réparations, Ann. not., 1953, p. 346.
(8) NEMERY DE BELLEVAUX, op. cit., p. 346.
(9) NEMERY DE BELLEVAUX, op. cit., p. 346.
(10) NOVELLES, Dr.civ., To. VI, Le louage de choses, Les baux en général, 2000, p. 7.
(11) NOVELLES, op.cit., p. 428.
(12) NOVELLES, op.cit., p. 435; DALL, T. XI, Rieg, Usufruit, 1990, n° 378.
(13) DALL, T. XI, op. cit., n° 154.
(14) DALL, T. II., AUBERT DE VINCELLES, Bail, 2007, n° 118.
(15) NEMERY DE BELLEVAUX, op. cit., p. 346; Dall.,T.XI, op. cit., n° 156.
(16) NEMERY DE BELLEVAUX, op. cit., p. 347.
(17) DALL.,T.XI, op. cit., n° 378.
(18) NEMERY DE BELLEVAUX, op. cit., p. 347.
(19) HANSENNE, op.cit., p. 482; R.P.D.B., T. XV, Usufruit, 1956, n° 642; HANSENNE, La nature et le régime des grosses réparations en matière d'usufruit, note sous Cass. 22 janvier 1970, R.C.J.B., 1971, p. 482; DALL, T. XI, op. cit., n° 154-378.
(20) VAN GYSEL, Précis du droit des successions et des libéralités, 2008, p. 14; R.P.D.B. T. XIII, Successions, 1951, p. 131.
(21) VAN GYSEL, op.cit., p. 35.
(22) VAN GYSEL, op.cit., p. 188.
(23) Pas. 1952, I, 542.
(24) VAN GYSEL, op.cit., p. 191.
(25) VAN GYSEL, op.cit., p. 197.
(26) VAN GYSEL, op.cit., pp. 200-201.
(27) VAN GYSEL, op.cit., p. 713.
(28) VAN GYSEL, op.cit., pp. 211-720.
(29) VAN GYSEL, op.cit.,, p. 61.
(30) Note sous Bruges, 30 décembre 1902, Pas. 1903, III, 123.
(31) DALL, T. II., op. cit., n° 27.
(32) NOVELLES, op.cit., pp. 308-309-311.
(33) NOVELLES, op.cit., p. 309.
(34) R.P.D.B., T. XV, op. cit., n° 642.
(35) Bruges, 30 décembre 1902, Pas. 1903, III, 123.
(36) NEMERY DE BELLEVAUX, op. cit., pp. 347-348.
(37) R.P.D.B., T. XV, op. cit., n°642.
(38) Note sous Bruges, 30 décembre 1902, Pas. 1903, III, 123.
(39) Bruges, 30 décembre 1902, Pas., 1903, III, 123.
(40) NEMERY DE BELLEVAUX, op. cit., p. 347.
(41) NEMERY DE BELLEVAUX, op. cit., p. 347.
(42) HANSENNE, La nature et le régime des grosses réparations en matière d'usufruit, note sous Cass. 22 janvier 1970, R.C.J.B., 1971, p. 483.
(43) DEPAGE, To.VI, Doit civil belge, 1942, p. 286.
(44) DEPAGE, op. cit., p. 286.
(45) DALL, T. XI, op. cit., n° 380.
(46) HANSENNE, op. cit., p. 484.

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 13/06/2018 - 14:09
Laatst aangepast op: ma, 18/06/2018 - 15:14

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.