-A +A

Niet verzekerd voertuig eigenaar houder en bestuurder zijn strafbaar

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 16/05/2017

Krachtens artikel 22, § 1, eerste lid, WAM worden de eigenaar of de houder van het motorrijtuig dat zij in het verkeer brengen of toelaten dat het in het verkeer wordt gebracht op de in artikel 2, § 1, bedoelde plaatsen zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig, gestraft met de straffen waarin deze bepaling voorziet.

Krachtens artikel 22, § 2, tweede lid, WAM zijn de houder en de bestuurder van het motorrijtuig alleen strafbaar als zij weten dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig deze wet.

Hieruit volgt dat de eigenaar, de houder en de bestuurder van het motorrijtuig strafbaar zijn, ongeacht of zij al dan niet de hoedanigheid van verzekeringnemer hebben.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de bestuurder van het motorrijtuig enkel strafbaar is wanneer hij verzekeringnemer is, faalt naar recht.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1610
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. P.16.0964.N

M.M. en Z.L.

I. Rechtspleging voor het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, van 29 juni 2016.

...

II. Beslissing van het Hof

Middel

...

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van de artt. 2 en 22 WAM: de appelrechters stellen niet vast dat de eerste eiser als verzekeringnemer een informatieverplichting had ten opzichte van de verzekeraar en veroordelen hem aldus ten onrechte wegens niet-naleving van art. 22 WAM.

5. Krachtens art. 22, § 1, eerste lid WAM worden de eigenaar of de houder van het motorrijtuig dat zij in het verkeer brengen of toelaten dat het in het verkeer wordt gebracht op de in art. 2, § 1 bedoelde plaatsen, zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het aanleiding kan geven, gedekt is overeenkomstig deze wet, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig, gestraft met de straffen waarin deze bepaling voorziet.

Krachtens art. 22, § 2, tweede lid WAM zijn de houder en de bestuurder van het motorrijtuig alleen strafbaar als zij weten dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig deze wet.

6. Hieruit volgt dat de eigenaar, de houder en de bestuurder van het motorrijtuig strafbaar zijn, ongeacht of zij al dan niet de hoedanigheid van verzekeringnemer hebben.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de bestuurder van het motorrijtuig enkel strafbaar is wanneer hij verzekeringnemer is, faalt naar recht.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 02/06/2018 - 18:42
Laatst aangepast op: di, 05/06/2018 - 21:23

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.