-A +A

Recht van uitweg kan niet toegekend wanneer de doorgang belemmerd worrdt door bouwwerken

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 06/02/2009
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
446
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

Hof van Cassatie
 
S. t/ D. en Van V.
I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 februari 2008 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
...
III. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Art. 682, § 1, B.W. bepaalt dat de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
Hoewel deze bepaling niet vereist dat het erf van degene die een uitweg vordert, volledig moet zijn ingesloten, kan geen uitweg worden toegekend als blijkt dat de moeilijkheden die de eigenaar van het beweerd ingesloten erf ondervindt om een voldoende toegang te hebben tot de openbare weg in overeenstemming met het normale gebruik van zijn eigendom en de bestemming ervan, niet voortspruiten uit de ligging van zijn erf, maar uit de bouwwerken die op dit erf zijn uitgevoerd door de eigenaar of zijn rechtsvoorganger.
...
De appelrechters oordelen, met bevestiging van de redenen van het vonnis van de vrederechter, dat:
– de aanvankelijke rechtsvoorganger van de verweerders zichzelf, althans wat de garage betreft, heeft ingesloten door het plan van zijn woning aldus te laten concipiëren dat de garage uitgeeft op andermans grond;
– de zeer specifieke omstandigheden van de zaak, met name de verdeling van de percelen, het onmiddellijk erna optrekken van de woning met de garage, jarenlange niet verstoorde gedoogzaamheid om de betwiste strook te gebruiken, gekoppeld aan de afwezigheid van enig protest voor de aankoop door de verweerders noch tegen de wijze van bouwen, noch tegen de exploitatie van het gebouw, leiden tot het besluit dat er pas sprake is van een insluiting sinds het verzet tegen het verdere gebruik van de voorliggende strook;
– in de specifieke gegeven omstandigheden aan de verweerders een recht van uitweg kan worden toegestaan.
De omstandigheid dat de eiser gedurende vele jaren het gebruik van zijn erf heeft gedoogd om de toegang tot de garage op het erf van de verweerders mogelijk te maken en dat het probleem van de uitweg zich pas heeft voorgedaan op het ogenblik dat de eiser aan de verweerders het gebruik van zijn erf heeft verboden, neemt niet weg dat volgens de appelrechters de ingeslotenheid van de garage op het erf van de verweerders het gevolg is van de wijze waarop de aanvankelijke rechtsvoorganger van de verweerders de gebouwen op zijn eigendom heeft ingeplant.
De appelrechters die enkel op grond van deze omstandigheden oordelen dat voor het gebruik van de garage op het erf van de verweerders niettemin een recht van uitweg wordt verleend over het erf van de eiser, schenden art. 682, § 1, B.W.
Het onderdeel is gegrond.
 
Noot:
In casu was een garage enkel toegankelijk via naburig erf  maar was het ingesloten karakter ervan zelf verooraakt door de titularis van de garage.

Er kan geen recht van uitweg worden toegekend als blijkt dat de moeilijkheden die de eigenaar van het beweerd ingesloten erf ondervindt om een voldoende toegang te hebben tot de openbare weg in overeenstemming met het normale gebruik van zijn eigendom en de bestemming ervan, niet voortspruiten uit de ligging van zijn erf, maar uit de bouwwerken die op dit erf zijn uitgevoerd door de eigenaar of zijn rechtsvoorganger. 
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 07/11/2009 - 16:17
Laatst aangepast op: za, 02/05/2015 - 14:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.