-A +A

Valsheid in facturen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 14/12/2010
A.R.: 
P.10.1079.N

Valsheid in geschrifte is een aflopend misdrijf; de latere aanvaarding of weigering van een factuur heeft niet tot gevolg dat zulk geschrift, dat op het moment van de eventuele waarheidsvermomming, te weten vóór de controle ervan, geen maatschappelijke bewijswaarde had, alsnog een strafrechtelijk beschermd geschrift wordt.

 

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.10.1079.N
R. V.
burgerlijke partij,
eiser,
met als raadsman mr. Luc Savelkoul, advocaat bij de balie te Hasselt,
tegen
J. G.
beklaagde,
verweerder.
I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 12 mei 2010.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 196 Strafwetboek: valsheid in geschrifte is een aflopend misdrijf; of een geschrift beschermd is, moet vaststaan op het ogenblik van de vervalsing ervan en is niet afhankelijk van de beslissing van de bestemmeling om de factuur te aanvaarden dan wel te weigeren; te dezen moet de factuur in elk geval als een beschermd geschrift worden beschouwd omdat zij zowel aan de eiser als aan derde schade heeft aangericht.
2. Er is geen valsheid in geschrifte wanneer het geschrift slechts bewijswaarde heeft na aanvaarding ervan door de geadresseerde. Dit is evenwel niet het geval wanneer controle van de in het geschrift voorkomende vermeldingen door de bestemmeling onmogelijk is of deze controle door toedoen van de uitreiker onmogelijk werd gemaakt.
Een aan de schuldenaar gerichte factuur kan bijgevolg niet worden aangemerkt als een strafbare valsheid, wanneer de bestemmeling de juistheid van de daarin vermelde gegevens kan nagaan.
3. Valsheid in geschrifte is een aflopend misdrijf. De latere aanvaarding of weigering van de factuur heeft niet tot gevolg dat zulk geschrift dat op het moment van de eventuele waarheidsvermomming, te weten vóór de controle ervan, geen maatschappelijke bewijswaarde had, alsnog een strafrechtelijk beschermd geschrift wordt.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. De appelrechters stellen onaantastbaar vast dat de eiser niet geloofde dat de litigieuze factuur zich zou opdringen aan het openbaar vertrouwen, wat "blijkt uit het feit dat de eiser nazicht deed of de inhoud van de factuur overeenstemde met de waarheid, ze als onwaar of vals beschouwde en ze daarom tijdig protesteerde en niet betaalde".
Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. Voor het overige verplicht het middel het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Bepaalt de kosten op 192,38 euro waarvan de eiser 36,66 euro verschuldigd is.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer

lees dit arrest op juridat

Noot: 

Luc Delbrouck, Hoe vals kan een factuur zijn, RABG, 2011/08/590

Rechtspraak over de factuur als beschermd geschrift:

Cass. 05/01/2016, AR P.14.0844.N, juridat
• Cass. 5 mei 2004, AR P.04.0063.F;
• Cass. 5 december 2000, AR P.99.0245.N, AC 2000, nr. 671;
• Cass. 5 februari 1997, AR P.96.0927.F, AC 1997, nr. 64;
• Cass. 19 september 1995, AR P. 94.0377.N, AC 1995, nr.388;
• Cass. 25 oktober 1988, AR nr. 2183, AC 1988-89, nr. 112;

Rechtsleer valsheid en facturen

• T. BYL, 'De factuur in het strafrecht', in G. BALLON en I. SAMOY (eds.), De factuur en verwante documenten, Brugge, Vandenbroele, 2009, (255) 263, nr. 348-349;

• E. DlRIX en G.L. BALLON, Factuur, in APR, Mechelen, Kluwer, 2012, 369, nr. 718-719;

• S. VAN DYCK, Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften, Antwerpen, Intersentia, 2007, 296-297, nr. 166; 

Wetgeving

Strafwetboek / 1867-06-08 / Artt. 196 en 197

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 16/05/2011 - 17:27
Laatst aangepast op: zo, 10/09/2017 - 07:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.