-A +A

Verbintenis tot schadevergoeding ontstaat op moment en plaats van ontstaan van schade

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Turnhout
Datum van de uitspraak: 
din, 18/10/2016
A.R.: 
16A66

De verbintenis uit onrechtmatige daad ontstaat naar mening van de rechtbank zowel op de plaats waar de fout werd begaan als op de plaats waar de schade ontstond.

De interpretatie als zou de rechtbank van elke plaats waar een schadelijder ooit een deel van zijn schade heeft geleden bevoegd zou zijn, is naar mening van de rechtbank niet juist. De interpretatie zou zelfs tot gevolg hebben dat eiser elke Belgische rechtbank bevoegd kan maken, mits hij er maar voor zorgt even op het grondgebied van die rechtbank geweest te zijn.

Als plaats waar de schade is ingetreden moet worden begrepen de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd.

Aldus kan een vordering tot schadevergoeding op grond van een verbintenis uit onrechtmatige daad niet worden ingesteld voor de rechter van de plaats waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar de eiser de vermogensrechtelijke gevolgen ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade.'

De 'plaats waar de schade is ingetreden' is dezelfde als de plaats waar de schade is 'ontstaan'.

De verbintenis tot schadevergoeding ontstaat op het moment dat en waar de schade ontstaat.

 

Publicatie
tijdschrift: 
P&B
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017/2
Pagina: 
200
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

( ... )

Hoofdeiser vordert in hoofdorde een schadevergoeding van 31.186,37 euro, in ondergeschikte orde 11.555,71 euro, telkens méér interesten en met aanstelling van een geneesheerdeskundige.

1. Feiten

Hoofdeiser en verweerder hadden zich ingeschreven bij organisator Inter-Track om met hun racemotor te gaan rijden op het gesloten circuit Croix-en-Termois in Frankrijk. Tijdens het evenement dd 09.08.2015 kwam het tot een aanrijding tussen deze partijen. Hoofdeiser werd daarbij ernstig gewond.

Hoofdeiser werd enkele dagen later overgebracht naar een ziekenhuis in België. Hij woont in Arendonk en ondervindt nog steeds de schadelijke gevolgen van het ongeval.

Verweerder meent dat de Politierechtbank Antwerpen territoriaal niet bevoegd is en vraagt verzending naar de Politierechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver.

Eiser handhaaft zijn stelling dat onderhavige rechtbank territoriaal wel bevoegd is en vraagt geen verzending naar de Arrondissementsrechtbank, zodat onderhavige rechtbank zelf moet beslissen over haar bevoegdheid (art. 639 Ger.W.). Eiser acht de rechtbank territoriaal bevoegd ogv art. 624, 2° Ger.W., dat bepaalt:

'Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze van de eiser worden gebracht;

(. .. )

2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;

(. .. ).'

Hij verwijst naar een arrest dd.25.04.2008 van het Hof van Cassatie (RW 2011-2012, 267), dat een arrest van een Hof van Beroep verbrak omdat het had geoordeeld dat inzake onrechtmatige daad enkel de plaats waar de fout is begaan de plaats is waar de verbintenis is ontstaan.

Het Hof van Cassatie stelde in dat arrest: 'In de zin van deze bepaling is de plaats waar de verbintenis voortvloeiend uit een extracontractuele fout is ontstaan, zowel de plaats waar de fout is begaan als die waar de schade is geleden.'

De verbintenis uit onrechtmatige daad ontstaat naar mening van de rechtbank zowel op de plaats waar de fout werd begaan als op de plaats waar de schade ontstond.

De interpretatie als zou de rechtbank van elke plaats waar een schadelijder ooit een deel van zijn schade heeft geleden bevoegd zou zijn, is naar mening van de rechtbank niet juist. De interpretatie zou zelfs tot gevolg hebben dat eiser elke Belgische rechtbank bevoegd kan maken, mits hij er maar voor zorgt even op het grondgebied van die rechtbank geweest te zijn.

Naar aanleiding van een geschil over de interpretatie van art. 5, 3°, van het Europees Executieverdrag van 27 september 1968, heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de interpretatie van het begrip 'plaats waar de schade is ingetreden.' (Cass.06.10.2006, C.05.0580.N/6, juridat):

'Onder meer uit het arrest C 364/93 van het Hof van Justitie van 19 september 1995 blijkt dat als plaats waar de schade is ingetreden moet worden begrepen de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd. Aldus kan een vordering tot schadevergoeding op grond van een verbintenis uit onrechtmatige daad niet worden ingesteld voor de rechter van de plaats waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar de eiser de vermogensrechtelijke gevolgen ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade.'

De 'plaats waar de schade is ingetreden' is dezelfde als de plaats waar de schade is 'ontstaan'.

De verbintenis tot schadevergoeding is ontstaan op het moment dat de schade is ontstaan, dit is 09.08.2015, en op de plaats waar eisers moto werd beschadigd en waar hij de letsels opliep, dit is in Frankrijk.

De schade die eiser nadien leed in Arendonk is niet daar ontstaan, maar enkel daar geleden.

De Politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, is dus niet de rechtbank van de plaats waar de verbintenis is 'ontstaan'.

Verweerder vraagt terecht verzending naar de rechtbank van zijn woonplaats, territoriaal bevoegd overeenkomstig art. 624, 1 ° Ger.W.

OM DEZE REDENEN

Gezien de artikels 2, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

De Politierechtbank, rechtdoende op tegenspraak.

Verklaart zich territoriaal onbevoegd en verzendt de zaak naar de Politierechtbank van Waals Brabant, afdeling Waver, Place de I'hötel de ville te 1300 Wavre.

Houdt de kosten aan.

( ... )

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 25/06/2018 - 20:13
Laatst aangepast op: ma, 02/07/2018 - 17:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.