-A +A

Vergoedbaarheid van de morele schade

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
vri, 12/09/2014

Morele schade is niet daadwerkelijk herstelbaar. Men kan twee richtingen uitgaan: ofwel stellen dat morele schade niet vergoedbaar is (zoals in het Nederlandse recht), ofwel de morele schade vergoeden, maar dan op een manier dat de benadeelden er de erkenning van hun leed in ervaren (wat nog niet wil zeggen op buitensporige wijze).

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
953
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

P.A.-V.V. e.a. t/ J. De F. en NV A.I.

I. De burgerlijke partijen P.A.-V.V.

...

A. Ten behoeve van de huwgemeenschap A.-V.

...

2. Begrafeniskosten

– Rouwkledij

De vrijwillig tussenkomende partij pleit in conclusie de wel meer gehoorde stelling dat de rouwkledij die voor een begrafenis wordt aangekocht, later nog gedragen kan worden, zodat niet het hele bedrag zou kunnen worden toegekend;

De rechtbank volgt dit standpunt niet, omdat het niet beantwoordt aan de menselijke realiteit;

Dat de rouwkledij na de dag van de begrafenis louter materieel bekeken niet versleten is, zal correct zijn, maar een moeder en vader dragen de kledij niet meer waarmee ze hun kind ten grave droegen, behalve mogelijk tijdens de rouwperiode; hetzelfde geldt voor jonge zusters en broers;

Wegens de emoties die aan dergelijke kledij verbonden zijn, wordt die kledij achteraf niet meer gedragen; de totaliteit van de uitgaven voor rouwkledij wordt dan ook toegekend (Antwerpen 1 februari 1990, De Verz. 1990 (364) 367; Rb. Gent 4 december 2006, T.Pol. 2007, 20) (een nuancering zou misschien kunnen gelden voor schoenen, maar die worden te dezen niet gevorderd):735,70 euro.

...

B. De echtgenoten A.-V. in eigen naam

Wat hier gevorderd wordt, is de morele schade voor het verlies door de burgerlijke partijen van hun oudste dochter.

De burgerlijke partijen wensen dat afgeweken wordt van de Indicatieve Tabel en vragen voor elk van hen een morele schadevergoeding van 25.000 euro.

Allereerst brengt de rechtbank nogmaals in herinnering dat de Indicatieve Tabel geen dwingende richtlijn is, maar bedoeld is als een leidraad voor de rechtspraak bij de begroting van schadevergoeding voor de meest voorkomende gevallen. Het basisprincipe is en blijft de schadebepaling in concreto.

Onder verwijzing naar een – deze rechtbank bekend – arrest van het Hof van Beroep te Gent van 25 april 2000 (volgens de conclusie: De Verz., 247) pleit de vrijwillig tussenkomende partij het wel eens ingeroepen argument dat een ongebreidelde explosie van schadevergoedingen moet worden tegengegaan wegens de repercussies op het vergoedingssysteem: het verzekeringssysteem moet werkbaar en beheersbaar blijven.

De rechtbank kan die visie niet bijvallen, omdat zij in rechte niet te verenigen valt met de wettelijke bepalingen die het onderwerp regelen.

Dat het verzekeringssysteem werkbaar moet blijven is duidelijk, maar dit behoort tot de financiële (en/of economische) bekommernissen van de verzekeringssector. De schadebepaling behoort tot de juridische sector en gebeurt nu eenmaal in concreto en volgens de daarvoor bestaande wettelijke en jurisprudentiële regels.

De benadeelde van een schadeverwekkende gebeurtenis mag aanspraak maken op vergoeding van de totaliteit van zijn schade, niets minder, maar ook niets meer. De begroting van die schade gebeurt in concreto. Van dat principe afwijken op basis van andere, zij het valabele financiële beschouwingen, is niet verenigbaar met de schadevergoedingsplicht op basis van art. 1382 e.v. BW.

Eens dat de schade bepaald is, staan de aansprakelijke en de aansprakelijkheidsverzekeraar ingevolge zijn wettelijke vergoedingsplicht daarvoor in met de totaliteit van hun vermogen en dit op basis van art. 7 Hypotheekwet.

Daarmee heeft de rechtbank nog niet gezegd dat zij kan meegaan in een ongebreidelde explosie van schadevergoedingen. Alleen zegt de rechtbank dat een evenwichtige schade-evaluatie op basis van de gekende criteria de juiste waarborgen biedt binnen het wettelijke kader van de vergoedingsplicht.

Morele schade is niet daadwerkelijk herstelbaar. Men kan twee richtingen uitgaan: ofwel stellen dat morele schade niet vergoedbaar is (zoals in het Nederlandse recht), ofwel de morele schade vergoeden, maar dan op een manier dat de benadeelden er de erkenning van hun leed in ervaren (wat nog niet wil zeggen op buitensporige wijze).

Uit de conclusie van eisers blijkt dat hun dochter sinds korte tijd voor het ongeval samenwoonde “op kot” met haar verloofde. Zij woonde dus niet meer echt thuis bij haar ouders.

De Indicatieve Tabel suggereert in dat geval een vergoeding van 5.000 euro voor morele schade bij overlijden.

Blijft de vraag of er te dezen omstandigheden zijn die verantwoorden hogere bedragen toe te kennen dan wat als een “gewoon gangbaar” bedrag wordt ervaren. De wijze waarop het ongeval is gebeurd, is daarvoor niet doorslaggevend. Veel andere specifieke omstandigheden waren er niet: de ouders waren geen getuige van het ongeval, enz. Wel kwam hun dochter pas daags na het ongeval te overlijden en moesten de ouders het bange afwachten voor het overlijden van hun dochter meemaken... De dader was wel snel na het ongeval gekend, zodat het vluchtmisdrijf geen noemenswaardig bijkomend leed met zich meebracht.

Met dit alles rekening houdend kent de rechtbank voor ieder van de ouders 7.500 euro toe.

Hierop komt in mindering 2.500 euro, op de morele schade betaald door de schoolverzekering, die de rechtbank gemakshalve verdeelt over elk van beide ouders, zodat aan ieder van hen nog (7.500 euro – 1.250 euro =) 6.250 euro toegekend wordt.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 14/02/2015 - 15:35
Laatst aangepast op: di, 12/09/2017 - 08:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.