-A +A

Verlenging bezwaartermijn bij verzending aanslagbiljet aan verkeerd adres

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 20/05/2016
A.R.: 
F.15.0069.F

De verzending van een aanslagbiljet naar een onjuist adres is niet regelmatig.

Een onregelmatige verzending kan de bezwaartermijn, bepaald in artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, niet doen ingaan.
 

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2016/19
Pagina: 
1398
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nr. F.15.0069.F
M. B.,
tegen
BELGISCHE STAAT, minister van Financiën.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep Brussel van 24 juni 2014.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, zes middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Zesde middel

Vierde onderdeel

Krachtens artikel 371 WIB92, zoals het op het geschil van toepassing is, moeten de bezwaarschriften tegen per kohier geïnde belastingen, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van ver-zending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag.

Een onregelmatige verzending kan de in die bepaling bedoelde bezwaartermijn niet doen ingaan.

De verzending van een aanslagbiljet naar een onjuist adres is onregelmatig.

Het arrest stelt vast dat "het aanslagbiljet nummer 121 vermeldt, terwijl het adres [van de eiser] ... laan 121/B is".

Het arrest heeft bijgevolg niet zonder schending van artikel 371 WIB92 kunnen beslissen dat de op dat aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum de bezwaarter-mijn heeft doen ingaan.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel,  en in openbare te-rechtzitting van 20 mei 2016 uitgesproken door afdelingsvoorzitter 

 

 

Noot: 

Bruneel, D., « Onregelmatig verzonden telt niet (voor de bezwaartermijn) », R.A.B.G., 2016/19, p. 1399-1402

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 15/07/2017 - 11:21
Laatst aangepast op: za, 15/07/2017 - 11:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.