-A +A

verzekering vervangvoertuig aansprakelijkheid van garagehouder

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Brugge
Datum van de uitspraak: 
vri, 26/10/2007
Publicatie
Referentie: 
Politierechtbank Brugge 26 april 2007, RW 2009-2010 168

Samenvatting:

Wanneer een garagehouder een voertuig van een cliënt herstelt en dit voor deze herstelling bij hem houdt, wordt hij hierdoor verzekeringstechnisch de houder van het voertuig. Het vervangvoertuig zoals door de garagist ter beschikking gesteld van zijn klant is niet verzekerd volgens de uitbreiding van de dekking van het omschreven voertuig tot het tijdelijk vervangingsvoertuig in de zin van art. 4, a), Modelpolis. De klant van de garagist die met een aldus onverzekerd vervangvoertuig rijdt, is strafrechtelijk verantwoordelijk wegens niet verzekerd zijden.

Tekst vonnis:

Openbaar ministerie t/ A.V. e.a.

...

Beklaagd als hebbende te Oostkamp op 24 september 2005:

...

C. Als eigenaar van een motorrijtuig, dit rijtuig in het verkeer te hebben gebracht op de openbare weg of op terreinen die toegankelijk waren voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen, die het recht hadden om er te komen, zonder dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit motorrijtuig aanleiding kon geven, gedekt was door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldeed (art. 1, art. 2, § 1, art. 22, § 1, eerste lid, en art. 24 W.A.M.-Wet).

C. Geherkwalificeerd in

C. Als bestuurder of houder van een motorrijtuig, dit rijtuig in het verkeer te hebben gebracht of toegelaten te hebben dat het in het verkeer werd gebracht op de openbare weg of op terreinen die toegankelijk waren voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hadden om er te komen, wetende dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit motorrijtuig aanleiding kon geven, niet gedekt was door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldeed (art. 1, art. 2, § 1, art. 22, § 1, eerste lid, en art. 24 W.A.M.-Wet.

...

I. Op strafrechtelijk gebied

1. Ten laste van V.A.

...

De rechtbank stelt vast dat de tenlastelegging C, zijnde als eigenaar van een motorrijtuig, geherkwalificeerd dient te worden naar als bestuurder of houder van een motorrijtuig. De eventuele herkwalificatie betreft dezelfde feiten. De raadsleden van gedaagde V.A., na hiervan in kennis te zijn gesteld, zullen zich hierop verdedigen.

Ook het feit C, zoals geherkwalificeerd, komt de rechtbank bewezen voor.

De beklaagde verwijst ten onrechte naar art. 4 van de Modelpolis.

Bedoeld artikel bepaalt dat de dekking zich ook uitstrekt bij schadegevallen veroorzaakt door een ander dan het omschreven rijtuig en dit zonder dat hiervoor een mededeling aan de verzekeraar vereist is in één van volgende gevallen: a) bij het besturen van een aan derden toebehorend rijtuig dat het in de verzekeringsovereenkomst omschreven rijtuig voor maximum dertig dagen vervangt en tot hetzelfde gebruik bestemd is, wanneer het omschreven rijtuig om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar is; b) bij het toevallig besturen van een aan derden toebehorend rijtuig, zelfs terwijl het omschreven rijtuig in gebruik is.

De beklaagde beroept zich duidelijk op de omstandigheid beschreven onder littera a hierboven en voert aan dat het door hem bestuurde voertuig eigendom was van de garage B., welke garage het eigen voertuig van de beklaagde, een voertuig Mitsubishi, in herstelling had.

Ten onrechte meent de beklaagde dat de garage B. als derde in de zin van art. 4 van de Modelpolis kan worden beschouwd.

Wanneer, zoals in casu het omschreven voertuig (Mitsubishi, eigendom van de beklaagde) door de garagist ter beschikking gesteld wordt of uitgeleend wordt, wordt de garagist automatisch de «houder» van het omschreven voertuig (Mitsubishi), zodat op grond van art. 4 in fine van de Modelovereenkomst de garagist of degene die het vervangingsvoertuig ter beschikking stelt niet kan worden beschouwd als derde in de zin van de wet en de uitbreiding van de dekking bijgevolg ook niet geldt (zie o.a. Brussel 13 oktober 1999, R.G.A.R. 2000, nr. 13.293; G. Jocqué, «Aansprakelijkheid en Verzekeringsrecht», opleiding Rechterlijke Orde, Rechtspraak i.v.m. de uitbreiding van de dekking van de W.A.M.-verzekering, 9 december 2005, p. 3, 4, e.v.).

Een garagehouder, die een vervangingsvoertuig ter beschikking stelt van een cliënt, wordt zoals in casu de houder van het voertuig van de cliënt zelf, wanneer dit in zijn bezit wordt gesteld voor onderhoud of herstelling, waardoor de uitbreiding van de dekking van het omschreven voertuig geen toepassing kan vinden. Ook feit C, zoals heromschreven, komt de rechtbank bijgevolg bewezen voor en dient te worden bestraft zoals hierna bepaald.

Het rijden zonder verzekering getuigt van een onverantwoorde houding in het verkeer, wat de belangen der medeweggebruikers ernstig kan schaden.

Van de andere kant dienen de verzekeraars en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds jaarlijks honderden miljoenen aan schadevergoeding uit te betalen voor ongevallen, veroorzaakt door niet geldig verzekerde voertuigen ten gevolge waarvan de verzekeraars verplicht worden om de premies van wel verzekerde voertuigen te verhogen ter dekking van schade, veroorzaakt door personen, zoals de beklaagde, die nalaten zich te verzekeren en/of tijdig de premies te betalen.

Alle andere weggebruikers, die de wettelijke bepalingen correct naleven, zijn bijgevolg het slachtoffer van het asociaal gedrag van personen, zoals de beklaagde.

Een bestraffing met rijverbod (...) zal de beklaagde aansporen om zich in de toekomst in regel te stellen en hem het ernstig maatschappelijk gevaar, dat hij creëerde, doen inzien.

...

 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 21/09/2009 - 18:45
Laatst aangepast op: za, 16/04/2011 - 21:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.