-A +A

Wachttijden van advocaten worden niet aan halve prijs aangerekend

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
woe, 22/02/2017

Een advocaat is geen taxichauffeur en zijn tarificatie volgt dan ook geen taximodel.

Een advocaat die aan het wachten is op de rechtbank is niet met niets bezig, hij slaapt niet, hij loopt niet onwezenlijk lui rond, Hij is niet aan het lanterfanten. Hij bereidt zich verder voor op zijn zaak en voelt de stemming op de rechtbank aan.

Een zitting bestaat bestaat voor de rechter niet uit gesaucissoneerde rechtzaken. Een zitting maakt een geheel uit en heeft in een aantal gevallen zelfs een gemeenschappelijk thema. Hoe dan ook, het verloop van de vorige zaken heeft een zekere invloed op de persoon van de rechter en de advocaat die meer dan wie ook in zijn pleidooi de rechter moet aanvoelen, zoekt aansluiting bij de vorige zaken. Hij heeft al wachtend het klimaat opgesnuifd en de gevoelige snaren van de rechter trachten te ontdekken.

Zolang het recht nog door fysieke personen, mensen geheten, wordt gesproken, wordt hun oordeel bepaald door hun stemming, hun vooroordelen (die heeft elk mens ook al vecht hij er voortdurend tegen), zijn humeur van de dag en zelfs van het moment, zijn energie en zijn vermoeidheid.

Aldus zoekt de advocaat tot op het laatste moment hoe zijn argumenten best geformuleerd worden om bij de rechter aan te slaan. Een pleidooi kan men immers niet vooraf voorbereiden, men kan zich als advocaat enkel voorbereiden om te pleiten. De analoge, niet digitale argumenten, de intonaties, de stemming, de nadruk, de beste lichaamstaal, het timbre, dit alles is het opbouwen en groeien in een pleidooi teneinde de captatio benevolentiae van de rechter te bekomen.

Dit is hard werk en vormt de essentie van de arbeid van de advocaat tijdens de wachttijd (en rijtijd) , die aanvangt van zodra hij de ochtend van de zitting opstaat, zijn tanden poetst, zijn ontbijt neemt, in de auto rijdt en soms eindeloos lijkt te wachten op de rechtbank. Sterker, hoe langer de wachttijd, hoe beter de advocaat is voorbereid. De wachttijd wordt ook gebruikt voor een laatste revisie van de stukken en pleitnota, een laatste overleg met de cliënt, het begeleiden van de cliënt, de inzage van soms nieuwe stukken die de tegenpartij voorlegt, het counteren van intimidaties van de tegenpartij en ja, soms het intimideren van de wederpartij, teneinde deze onzeker te maken.

Vaak wordt van de wachttijd gebruik gemaakt om een ultieme onderhandeling met de tegenpartij te voeren, dan wel verdere nuttige inlichtingen te bekomen of procedurele afspraken te maken. En zelfs wanneer er in uitzonderlijke gevallen alleen maar gewacht zou worden, dient erop gewezen dat de mens niet niets kan doen en derhalve de advocaat zich met lichaam en geest concentreert ter voorbereiding van het pleidooi, waarbij dit stresserend calorieverbrandend wachten fysiek en geestelijk uitputtend kan zijn, niet zelden gepaard met een gevecht tegen zichzelf en de stress van de zaak en het moment, waarbij deze stress door de betere advocaat wordt omgezet in grotere alertheid en kracht.

Er is dan ook geen enkele aanleiding om het ereloon van een advocaat voor wachttijden te reduceren tot de helft van zijn gewoon tarief.
 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
835
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

BVBA V. t/ NV De V.V.

De partijen zijn het erover eens dat een advocaat zelf zijn kosten en ereloon begroot overeenkomstig art. 459 Ger.W. en dat dit een partijbeslissing is.

De rechter mag in geval van betwisting zich niet in de plaats stellen van de advocaat. Hij kan hoogstens marginaal toetsen, rekening houdende met de door de advocaat verstrekte verantwoording, of de kosten- en ereloonstaat gematigd billijk is.

Eiseres heeft in beide dossiers een schriftelijke kosten- en ereloonstaat opgesteld. Verweerster betwist alleen het gevraagde forfaitair bedrag van 85 euro voor het openen van het dossier en het aanrekenen van alle gepresteerde uren aan eenzelfde tarief van 135 euro.

Volgens verweerster zijn de helft van de gepresteerde uren voor verplaatsing en wachttijd op de rechtbank. Deze uren zouden volgens verweerster hoogstens aan de helft van het uurtarief mogen worden aangerekend. Op grond waarvan slechts de helft van de uren in aanmerking komt voor het volledige tarief, bewijst verweerster niet.

De rechtbank oordeelt dat de door eiseres gevorderde bedragen niet onredelijk zijn. Een bedrag van 85 euro voor het openen van het dossier lijkt niet ongebruikelijk.

Het ontgaat de rechtbank volkomen waarom voor verplaatsing en wachttijd slechts de helft van het uurtarief van 135 euro zou mogen worden aangerekend, temeer daar het aangerekende uurtarief niet exorbitant is. Ook deze uren worden immers gepresteerd in het kader van de verdediging van de belangen van de cliënt. Het zijn uren die de advocaat niet kan besteden aan andere zaken.

De rechtbank oordeelt dat de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties niet van toepassing is. Eiseres is geen handelaar en haar prestaties hebben geen handelskarakter.

De rechtbank herleidt de gevorderde interesten tot de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf de dagvaarding en verwerpt het gevorderde schadebeding.

...

Noot: 

In 2001 werd een uurloon van 100 euro algemeen aanvaard.
In 2012 werd een uurloon van 125 euro tot 140 euro euro als algemeen aanvaard aanzien.
In 2018 werd het uurloon van 150 tot 175 euro + BTW als algemeen aanvaard aanzien.
In gespecialiseerde materies en in materies waarbij op specialisten een beroep werd gedaan evenals in zaken met hoogste prioriteit worden deze tarieven geregeld verhoogd met een supplement van 50 tot 100%.

De advocaat begroot bij partijbeslissing zijn ereloon, behoudens andersluidende voorafgaande afspraken. De rechter kan bij een eventuele betwisting een kennelijk overdreven ereloon verminderen maar ter zake zijn er geen vaste tarieven of een vast tarievenboek aan de hand waarvan u een advocaat kan verplichten om te laten werken. Indien een voorafgaande ereloonovereenkomst werd opgesteld is deze niet onderworpen aan het marginale toetsingsrecht van de rechter.

Inkomende briefwisseling brengt kosten mee die bestaan uit de administratieve verwerking mede, die kan begroot worden op 2,5 tot 4 euro.

Wanneer een brief, fax  of een mailbericht binnen komt op een professioneel kantoor wordt zending  niet alleen geopend, maar wordt onmiddellijk de brief in het computersysteem ingebracht. Voor zover de brief niet voorzien is van een referentie, wordt op het secretariaat de referentie aangebracht aan het dossier. Het dossier wordt dan manueel uit het klassement gehaald. Er wordt nagezien wie de verantwoordelijke is voor het dossier. Hiertoe leest het secretariaat oppervlakkig de briefwisseling. Hierna volgt de lectuur van de brief door de behandelende advocaat waarbij de brief wordt opgeslagen in digitale systemen die eveneens gebackupped worden in een archiefsysteem. Het ICT-park voor de behandeling van een gemiddelde van 7.000 dossiers, waarvan 1.500 actieve dossiers, kost ongeveer alleen al een kleine 10.000 € per jaar. Hetgeen wij in rekening brengen is niets meer en niets minder dan de kostprijs hiervan.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 14/01/2018 - 12:40
Laatst aangepast op: zo, 14/01/2018 - 12:52

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.