-A +A

Wederrechtelijk registreren van domeinnaam cybersquatting

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
maa, 03/03/2008
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
419

VZW W.A.J.A. t/ VZW W.

1. Bij verzoekschrift, neergelegd op 16 november 2006, heeft appellante hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 4 september 2006 op tegenspraak gewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, rechtsprekend zoals in kort geding (AR. 05/699/C). Het vonnis a quo werd aan appellante betekend op 16 oktober 2006.

Feiten en procedure in eerste aanleg

2. De VZW W.A.J.A. (hierna: «appellante») bestaat reeds 21 jaar en is op het internet te vinden onder het adres «www.dewetswinkel.be».

Volgens haar liet de VZW W. (hierna: «geïntimeerde») de verenigingsnaam «wetswinkel» registreren als .be- domeinnaam, waarna zij als internetadres aanmaakte «www.wetswinkel.be», met een rechtstreekse link naar de website van geïntimeerde «www.wetshuis.be».

Bij verzoekschrift, neergelegd op 18 november 2005, vorderde appellante op basis van art. 4 van de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen, voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, zitting houdende zoals in kort geding, om de staking te horen bevelen van de naar haar oordeel wederrechtelijke registratie en het gebruik van de domeinnaam «wetswinkel» door geïntimeerde, alsook bevel tot overdracht van deze domeinnaam aan appellante.

...

...

6. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat geïntimeerde haar vereniging onder twee domeinnamen liet registreren, zijnde op 2 juni 2000 als «www.wetshuis.be» en op 19 december 2000 als «www.wetswinkel.be». Deze laatste registratie gebeurde door L. De P., optredend namens geïntimeerde. Appellante liet op 26 maart 2002 haar domeinnaam registreren als «www.dewetswinkel.be».

Als wederrechtelijk registreren van een domeinnaam wordt door art. 4 van de wet van 26 juni 2003 beschouwd: «zonder recht of legitiem belang jegens die domeinnaam, en met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, laten registreren door een officieel erkende instantie gemachtigd voor registratie, al dan niet via een tussenpersoon van een domeinnaam, die ofwel identiek is aan, of die zodanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort».

Uit de parlementaire voorbereidingsstukken blijkt dat de wet van 26 juni 2003 niet alleen van toepassing is op de registratie van domeinnamen in de commerciële wereld, maar op alle wederrechtelijke registraties van domeinnamen (Parl. St. Kamer, 2000-2001, 1069/ 001).

De wet van 26 juni 2003 verbiedt domeinnaamkaping («cybersquatting»), zijnde het laten registreren van een domeinnaam met als enige doelstelling om de toekenning van deze domeinnamen aan zijn legitieme houder te beletten.

Geïntimeerde heeft op volkomen legale wijze de registratie verkregen van de domeinnaam «www.wetswinkel.be», die op 19 december 2000 vrij in de handel was. Dit gebeurde dus vooraleer appellante haar domeinnaam «www.dewetswinkel.be» liet registreren in maart 2002.

De registratie door geïntimeerde gebeurde niet onrechtmatig, aangezien er in casu geen sprake is van het gebrek aan legitiem belang (ook geïntimeerde oefent de activiteit van «wetswinkel» uit), noch van het doel een derde te schaden, noch van het halen van een ongerechtvaardigd voordeel uit een naam die iemand anders toebehoort.

Geïntimeerde liet haar domeinnaam achttien maanden vroeger registreren dan appellante. Nergens toont appellante aan dat geïntimeerde ná haar registratie enig verkoopaanbod heeft gedaan van de domeinnaam, teneinde hieruit inkomsten te verwerven die aan appellante toebehoren.

Appellante heeft geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de naam «wetswinkel», aangezien er in België vele tientallen wetswinkels zijn, die de benaming «wetswinkel» hebben opgenomen in hun domeinnaam.

Door appellante wordt niet aangetoond dat zij de exclusieve rechthebbende is van de benaming «wetswinkel», die algemeen bekend is en – zoals de eerste rechter het volkomen juist uitdrukt – als zelfstandig naamwoord uitgegroeid is tot een collectief gegeven.

Appellante heeft op internet trouwens een uitgebreide website onder haar eigen naam «de wetswinkel».

Haar oorspronkelijke vordering is onontvankelijk bij gebrek aan hoedanigheid en belang, omdat niet kan worden aangenomen dat de naam «wetswinkel» haar toebehoort. Ook de tweede grief faalt. Het hoger beroep komt ongegrond voor.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 04/11/2009 - 00:47
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.