-A +A

Rechtspraak

Titel
voorschot vereffening-verdeling Maatregel alvorens recht te doen art 19 gerechtelijk wetboek
wet continuiteit ondernemingen kan niet worden aangewend ter loutere overdracht van een onroerend goed dat los staat van de economische activiteit om aldus beslag te vermijden
Handelshuur aan een VZW
veiligheidsgordel taxi vrijstelling ziekenvervoer zonder taxometer is geen taxi
Regresrecht voor de verzekeraar voorzien in de modelpolis WAM behoudens bewijs afwijkend contractueel beding
Geen aansprakelijkheid voor dieren die zich niet abnormaal en onvoorzienbaar hebben gedragen
Factoring en schuldvergelijking na overdracht van de schuldvordering aan de factor
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en nalatigheid tot uitvoering van de boedelbeschrijving sanctie zuivere aanvaarding
rooien en ontbossen
Exequatur geen verplichting van de rechter om het buitenlands geding opnieuw in feite en in rechte te controleren sinds 1 oktober 2004
Vennootschap oprichten om beslag te vermijden doorprikt
onverschoonbare fout dan wel fout in de zin van artikel 1382 B.W. en verzekering en zwakke weggebruiker
Wet continuïteit ondernemingen retentierecht en proportionaliteit
Stuiting van de verjaring door daden van het slachtoffer komt de gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer ten goede
niet retroactiviteit van de wet gemeenbelasting aanpassingswet en dwingende motieven
strafrechter mag de onderlinge bijdrage niet bepalen bij hoofdelijke veroordeling of veroordeling in solidum
niet conforme levering sanctie ontbinding of schadevergoeding niet beide samen
schorsing opzeggingstermijn vakantie bijkomende vakantie, inhaalvakantie en CAO
aansprakelijkheid ouders voor kinderen en ouder die het hoederecht heeft
Stookolie verontreiniging strafrechtelijke verantwoordelijkheid brandstofleverancier en houder van de tank
Wet continuiteit ondernemingen gerechtelijke organisatie slechts mogelijk indien er sprake is van een nog bestaande bedrijvigheid
aansprakelijkheid overheid bij wegenwerken kleine oneffenheden maken geen fout uit
verbod tot verkoop aan hogere prijs dan aankoopprijs is tegenstelbaar aan faillisement vervreemdingsverbod niet
onbegrijpbare en onuitwerkbare arbitrage staan de bevoegdheid van de rechtbank niet in de weg
Treinongeval bevoegdheid correctionele rechtbank (oude wet: thans politierechtbank)
Economische waarde cliënteel vrij beroep bij vereffening-verdeling
Verzet tegen verstekuitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank
Beschermde werknemer ontslagbescherming is niet absoluut
onoprechte handelshuurhernieuwing
vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 BW en kapitaalschulden
Wet Continuïteit Ondernemingen verhaalsrechten schuldeisers Beslag tot terugvordering en Geconsigneerde goederen
Revindicaties grondbegrippen in een notedop aan de hand van een vonnis
Faillissement en opschorting middelen van tenuitvoerlegging
Faillissement en volstorting van aandelen
Subsidiaire aanslag na vernietiging initiële aanslag tijdens het geding waarin uitspraak wordt gedaan over de nietigheid van de initiële aanslag
hoger beroep en afwezige partij
Schorsing stedenbouwkundige vergunning bij uiterst dringende noodzakelijkheid bevoegdheid raad van vergunningsbestwisting en niet meer de Raad van State
Huisarbeid begrip voorwaarden en ontslag van de huisarbeider
vordering tot het bekomen van betalingsfaciliteiten en rechtsplegingsvergoeding
autoverhuur door garagist en BTW
zwakke weggebruiker en sportwedstrijd
radardetectie in voertuigen verboden
Verklaring van derde-beslagene die ontbreekt om beslag te boycotten sanctie
burenhinder door luide schoolbel
Faillissement schort middelen van tenuitvoerlegging ook ten aanzien van de echtgenote van de gefailleerde en ook ten aanzien van een loonoverdracht
hoorrecht kinderen en recht van beroep bij weigering
uitsluiting uit de ziekteverzekering wegens opzettelijke fout vindt geen toepassing rijden onder invloed alcohol
wet continuiteit ondernemingen te voegen stukken bij verzoekschrift rechtspraak
Bewijs van een reiscontract
onderhoudsvordering tegen de vermoedelijke vader en verweer terzake

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.