-A +A

Rechtspraak

Titel
Verbod op invoer, uitvoer en houden van Europese inheemse vogels die in gevangenschap zijn geboren en gekweekt
Verduistering is een daad die er toe strekt goederen aan de inboedel te onttrekken
Vraag uitgaansvergunning gevangenis - terechtzitting - recht gehoord te worden
Bezwaren van schuld
Wanneer moet de raadkamer buiten vervolging stellen
Wegvervoer - CMR-Verdrag - Schriftelijke vordering - Ingesteld voor de verjaring is beginnen lopen - schorsing verjaring
Vordering mede-eigenaar tot uitvoering van dringende en noodzakelijke werken aan gemeenschappelijke delen
Collectieve schuldenregeling is toelaatbaar voor een zaakvoerder van een vennootschap
Zaakvoerder is geen koopman
Zaakvoerder is geen handelaar
Herstelmaatregel bevolen door de rechter op vordering van een herstelvorderende overheid is geen straf
Verduistering activa middels rekening-courant
Herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied - Voorwaarden
Valsheid in openbare geschriften
Uiterst dringende noodzakelijkheid raad van state en vereiste diligentie
Handtekening niet meer kunnen herinneren is niet een geschrift ontkennen
Beperking beschikkingsbevoegdheid in koop-verkoop overeenkomst hebben geen zakelijke werking
Verbod tot doorverkoop na koop onroerende onroerend goed niet tegenstelbaar aan curator
Anticipatieve aanmaning
Tijdstip van betaling bij koop-verkoop
Verjaring regresvordering 3 jaar vanaf dag betaling door verzekering zelfs indien grond regres dan nog niet vaststaat
Levensverzekering gevolgen van de aanvaarding voor afkoop
Verjaring regresvordering 3 jaar vanaf dag betaling door verzekering zelfs indien verzekeraar betaalde voor de veroordeling
Houtblok op de weg
Afgeknapte overhangende takken vormen abnormale toestand
Morele schade voor verlies van een kind dat niet meer samenwoont met ouders
Schijnzelfstandigheid niet uitgesloten wanneer werknemer zelf personeel aanwerft
Wateroverlast aansprakelijkheid gemeente
Regenval die niet door riolen kan verwerkt kan worden - geen overmacht
Arbeidsongeval van en naar het werk - kleine onderbreking blijft normaal traject
Arbeidsongeval van en naar het werk - onderbreking om gewettigde reden blijft normaal traject
Arbeidsongeval van en naar het werk - onderbreking omwille van overmacht blijft normaal traject
Rijwielpad verlaten als fietser om ter hoogte van kruispunt baan over te steken is maeuver
Betwisting strafrechtelijk beslag bevoegdheid beslagrechter
Grief buiten de beroepstermijn voorgelegd-Autonomie der procespartijen
Recht van uitweg - Ondergrondse leding
Burenhinder wegens niet foutief handelen herstellen kan enkel door billijke compensatie en niet door verbod van het hinderend feit
Vervreemdingsverbod sociale woningen is geoorloofd
Aansprakelijkheid voor aangestelden en onderaanneming
Vermelding KBO nummer en procedure voor de Raad van State
Stedebouwkundig attest dat strijdig is met de bestemming gegeven door een plan van aanleg is onnwettig
Binnenscheepvaart schade door vracht risico schipper of bevrachter
Gemeenschappelijk waarborgfonds onbekend gebleven voertuig en geen toevallig feit
Oorzakelijk verband bij aansprakelijkheid geneesmiddelen
Bewijs oorzakelijk verband is niet noodzakelijk strikt wetenschappelijk
Bewijs oorzakelijk verband op basis van grote waarschijnlijkheid
Bewijs oorzakelijk verband zonder medisch bewijs van causaliteit
Oldtimers schade na en door herstelling
Modder op de weg achtergelaten door aannemer na werken
Aansprakelijkheid put in fietspad

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.