-A +A

Tarieven

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Behoudens anders akkoord bedragen onze tarieven:

• Eerste verkennend consult voorzover op kantoor Advocatenkantoor Elfri De Neve met advies, voorstel tot aanpak en antwoord op uw vragen: 150 euro en 175 euro (inclusief BTW) na 17 uur 30.

• Online opening van een dossier 150 euro (inclusief BTW).
• Basisuurloon 151,25 euro per uur (inclusief BTW). 
no cure-small pay In overleg met de cliënt kan een lager uurloon worden afgesproken tot 50 euro per uur in combinatie met een succesfee

• Gebruikelijke kantoorkosten en adminstatiekosten

• Gerechtskosten aan kostprijs

Overzicht tarieven per eenheid
Excl BTW
Incl BTW
 
 
 
Uurtarief *
 € 125,00
 € 151,25
Dossierrecht
 € 85,00
€ 102,85
Tekstverwerking (algemeen)
 € 10,00
€ 12,10
Tekstverwerking procedurestukken/contracten
 € 12,00
€ 14,52
Verwerking inkomende poststukken/fax/mail
 € 2,50
€ 3,02
Uitgaande faxberichten
 € 1,78
€ 2,15
Aangetekende zendingen
 € 10,00
€ 12,10
Kopies/scans
 € 0,33
€ 0,40
Verplaatsingskosten/km
 € 1,00
€ 1,21
Vacatiekosten/km
 € 1,00
€ 1,21
Boekhoudkundige verwerkingen
 € 1,25
€ 1,51
Telefonie per eenheid
 € 2,50
€ 3.02
Consultatie tijdens kantooruren
 € 123,97
 € 150,00
Consultatie na kantooruren
 € 144,63
 € 175,00
Deurwaarderskosten en gerechtskosten (rolrechten, strafdossier,….) zijn vrijgesteld van BTW
 
 
 

Urgentietarief: +50%
* Het uurtarief in gespecialiseerde zaken zoals Fiscaal recht, Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht, Administratief recht, Milieurecht, Omgevingsrecht bedraagt 190 euro per uur exclusief BTW (229,90 euro inclusief BTW).

 

Van een goed advocaat verwacht u resultaten. U moet er kunnen op rekenen dat uw advocaat alle mogelijke inspanningen levert ter verdediging van uw zaak, waarbij u verwacht dat hij beschikt over de nodige onderlegdheid, kennis en werkmiddelen. Wie zo goedkoop mogelijk wil gediend zijn is maar al te vaak in de aap gelogeerd. In dergelijke gevallen zal u maar al te vaak een minieme dienst bekomen, een geringe luisterbereidheid, een gebrekkige kennis, weinig inzet, een zwak dossier. If you pay peanuts you only get monkeys.
 
Toch verwacht u dat de diensten van uw advocaat betaalbaar zijn en dat u vooraf een inzicht heeft in zijn kosten. Daarom hanteren wij een voor iedereen toegankelijk tarief voor een eerste verkenenden consultatiee, met situering van uw problemen, voorstel van aanpak en uitvoerig advies voor een bedrag van 150 euro tijdens de kantooruren en 175 euro na de kantooruren voor zover deze consultatie plaats vindt in onze kantoren te Oudenaarde.
 
Hierna beslist u totaal vrijblijvend of u verder op onze diensten wenst beroep te doen. Indien u wenst maken wij alsdan met u concrete verdere afspraken over onze onkosten en erelonen.
 
Tijdens deze consultatie trachten we waar mogelijk reeds uw problemen op te lossen. In de gevallen waarin dit niet mogelijk is heeft u de mogelijkheid:
 
• zonder verdere kosten te beslissen niet verder op ons beroep te of u te beraden.
• ons te verzoeken een dossier te openen.
• concrete ereloonafspraken te maken.
 
Voordelen van de opening van een dossier:
 
• u krijgt een dossiernummer.
• u wordt cliënt van ons kantoor.
• wij kunnen in het voorgelegde probleem na concrete tussenkomst niet meer voor de tegenpartij optreden.
• wij nemen onze beroepsaansprakelijkheid op ten belope van de verzekerde bedragen door onze beroepsverzekeraar die u zelfs rechtstreeks kan aanspreken.
 
Een dossier kan ook online worden geopend na storting van een bedrag van 150 euro
 
Voorafgaandelijk via deze site een raming bieden is een onbegonnen zaak, gezien elke zaak verschillend is en de tussenkomsten in elke zaak verschillend. Bij de eerste consultatie kunnen we u wel in uw concrete zaak een raming geven en kunnen wij desgewenst een en ander in een bindende overeenkomst vastleggen zodat u voor geen verrassingen komt te staan.

Wij kunnen werken op basis van forfait, op basis van een uurloon, een maandelijks forfait of provisie, of op basis van het belang van de zaak, of een combinatie van deze maatstaven. Deze keuze kan vastgelegd worden in overleg tijdens de eerste of een latere consultaties. Behoudens andere overenkomst wordt de staat van onkosten en erelonen bepaald volgens partijbeslissing, conform de bepalingen van het gerechtelijk wetboek in billijke gematigdheid. 

 
Indien u dit wenst kunnen onze erelonen ten dele gekoppeld worden aan het uiteindelijk resultaat  
 
 
 
Wij werken in de regel met provisies, zodat de kostprijs kan gespreid worden binnen de mogelijkheden van elke cliënt
Indien u wenst worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd, waarbij u steeds het recht heeft om zonder schadevergoeding op elk ogenblik de samenwerking te beëindigen.
U kan zelf de kosten aanzienlijk beperken door een zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk bundel mee te brengen op de consultatie of vooraf door te sturen naar ons kantoor.

Maak een map met:

- Alle identiteiten van alle betrokken partijen
- Een korte samenvatting van het probleem met eventueel schema en een chronologisch overzicht
- Uw concrete vragen en verwachtingen 
- Een inventaris met uw bewijsstukken die u zo goed mogelijk ordent

 
 
Misschien moet u de erelonen niet betalen
 
Vergeet ook niet dat kosten en erelonen van een advocaat vaak gedragen kunnen worden door uw verzekering zoals:
-        autoverzekering
-        familiale verzekering
-        brand- en diefstalverzekering
-        ongevallenverzekering
-        reisbijstandsverzekering
-        algemene rechtsbijstandsverzekering
 
 
Wanneer uw verzekering de kosten en erelonen ingevolge uw polis dient ten laste te nemen, heeft u in de regel recht op vrije keuze van raadsman. Maak steeds van dit keuzerecht gebruik zodat u een persoonlijke en rechtstreekse band heeft met uw advocaat.
 
Cliënten met grote volumes invorderingen of andere terugkerende procedures kunnen een speciaal tarief of abonnement bekomen.
 
Sinds 1 januari 2008 kan een belangrijk deel van de erelonen in bepaalde gevallen op de verliezende partij worden verhaald. zie "rechtsplegingsvergoeding" en "verhaalbaarheid van kosten en erelonen van de advocaat"

 
Websitetoegang
 
• Vrijwillige bijdrage voor het beantwoorden van uw vraag

De opbouw van deze site en het beantwoorden van vragen via e-mail vergt dagelijks intense inspanningen en belangrijke investeringen. Indien u deze site mee wil helpen in stand te houden, wordt een bijdrage van 8 € op onze rekening BE85 0000 1729 5706 gewaardeerd. 

 

Advocatenkantoor
Elfri De Neve

Stationsstraat 29

9700 Oudenaarde 

Consultatie na afspraak: Tel. (+32) 055/31.86.47

 

 

www.elfri.be

elfri@elfri.be

 

 

Gerelateerd
5
Average: 5 (1 vote)
Aangemaakt op: wo, 01/07/2009 - 21:42
Laatst aangepast op: do, 15/02/2018 - 17:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.