-A +A

Verbreking van de pacht en verplichte oproeping in verzoening

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

De vordering tot verbreking van de pacht is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat een verzoeningsprocedure is geschied voor elk der punten van de vordering die later ten gronde wordt ingesteld, zodat dient getoetst te worden of het voorwerp van de vordering, weergegeven in het verzoek tot oproeping tot verzoening overeenstemt.

Verbreking van het pachtcontract en verplichte oproeping in verzoening.

De vordering tot verbreking van de pacht is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat een verzoeningsprocedure is geschied voor elk der punten van de vordering die later ten gronde wordt ingesteld, zodat dient getoetst te worden of het voorwerp van de vordering, weergegeven in het verzoek tot oproeping tot verzoening overeenstemt.

De vordering kan derhalve niet worden uitgebreid met punten die niet in de verzoeningsprocedure werden opgenomen, zonder, dat men betrekking tot de nieuwe punten eveneens een voorafgaandelijke oproeping in verzoening is gebeurd.

(zie G. Baeteman, de vrederechter en het gerechtelijk recht, 254)

De eiser vermag weliswaar nieuwe middelen tot staving van haar in het verzoekschrift tot minnelijke schikking geformuleerde vordering in te roepen, doch kan het voorwerp zelve van deze vordering niet uitbreiden (H. d’Udekem d’acoz, de pachtovereenkomst, tweede uitgave, 1990, pagina 711, nr. 1432).

Een nieuwe vordering die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een verzoek tot oproeping tot minnelijke schikking, zelfs al berust zij op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd. (E. Stassijns, pacht in apr, nr. 611, pagina 658 ev.)

Deze auteur waarschuwt echter terecht voor overdreven formalisme. (pagina 660 en 612).

De vordering tot het horen veroordelen van de pachter om de goederen te verlaten en tot zijn uitdrijving vormen geen nieuwe vordering of uitbreiding van de initiële vordering, doch zijn een louter gevolg van de beëindiging van de pacht.

Dit is echter niet het geval wanneer dwangsommen worden gevorderd die nieuwe vorderingen uitmaken die dan ontoelaatbaar en onontvankelijk zijn wanneer er geen voorafgaandelijke oproeping tot minnelijke schikking is op dit vlak.

Ook vorderingen met betrekking tot eventuele schade aan percelen maakt een daadwerkelijke nieuwe vordering uit waarvoor een voorafgaandelijke oproeping in plechtige verzoening noodzakelijk is.

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 25/12/2013 - 17:58
Laatst aangepast op: wo, 25/12/2013 - 17:58

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.