-A +A

Verzekering geweigerd of te duur

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend

Oudere personen, jonge mensen, wanbetalers en brokkenmakers ondervinden vaak moeilijkheden om een autoverzekering te vinden.

Indien u niet onmiddellijk een verzekering kan vinden richt u zich vooreerst best tot een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, die op basis van zijn marktkennis in staat is om vaak toch nog een verzekeringsmaatschappij te vinden die bereid is het risico te dekken.

Wanneer de tussenkomst van een onafhankelijke makelaar geen resultaat oplevert, is het aangewezen om na te gaan of de databank van de verzekeraars, DATASSUR (de zwarte lijst van de verzekeraars), geen inlichtingen bevat die het sluiten van een verzekering bemoeilijken.

Hiertoe kan u zich richten tot

DATASSUR, De Meeûsquare 23 te 1000 BRUSSEL. Voeg bij uw brief  een recto-verso kopie van de identiteitskaart.


Modelbrief:

" Geachte dames en heren,

Ik ondervind moeilijkheden bij het afsluiten van een autoverzekering. Kan u mij melden of de databank van de verzekeraars, DATASSUR inlichtingen bevat die het sluiten van een verzekering bemoeilijken. Wil mij in bevestigend geval deze inlichtingen overmaken, dan wel mij bevestigen dat uw bestand geen meldingen over mijn persoon bevat. Als bijlage treft kopie aan van de recto en verso zijde van mijn identiteitskaart.

hoogachtend,

..."

 


Indien zou blijken dat er onjuiste gegevens over uw persoon  geregistreerd werden heeft u  het recht heeft om een verbetering te vragen. U kan ook schrapping vragen van gegevens die betrekking hebben op feiten die zich meer dan vijf jaar geleden hebben voorgedaan. Op basis van het bekomen antwoord zal het voor de makelaar gemakkelijker zijn om een verzekeringsdekking te onderhandelen.

Ingeval u als de consument nog steeds geen B.A. autoverzekering op de markt vindt of er slechts een vindt tegen een zeer hoge prijs, kan u zich in laatste instantie richten tot het Tariferingsbureau, hetzij via uw makelaar, agent, verzekeraar, of rechtstreeks bij het Tariferingsbureau.

Het Tariferingsbureau kan bereikt worden op volgend adres :
Tariferingsbureau Auto
C/o Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
Liefdadigheidsstraat 33, bus 1
1210 BRUSSEL
Tel: 02/287.18.11
Fax: 02/287.18.00

of via onderstaande link

tariferingsbureau auto

Gerelateerd
0
Aangemaakt op: wo, 15/07/2009 - 15:15
Laatst aangepast op: ma, 23/09/2013 - 23:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.