-A +A

Wetboek overheidsopdrachten

Afkondiging: 
don, 15/06/2006
Publicatie: 
don, 15/02/2007
Tekst van de wetgeving: 

 

Beschrijving van de uitgave van dit wetboek door Vanden Broele 2004

Dit ‘Wetboek Overheidsopdrachten’ bevat de gecoördineerde versie van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en haar belangrijkste uitvoeringsbesluiten. Daarnaast vindt u in dit vastbladig werk ook een index terug waarvan de alfabetisch gerangschikte trefwoorden verwijzen naar de corresponderende artikelen van de wet en/of van de uitvoeringsbesluiten.Let wel in dit boek is de WET VAN 23-12-2009 GEPUBL. OP 28-12-2009, nog niet verwerkt, behoudens indien de uitgever reeds een nieuwe uitgave ter beschikking heeft. De nieuwe wettelijke bepaling werden inmiddels wel op onze site opgenomen.

Deze uitgave werd tevens verrijkt met annotaties uit de rechtspraak van de Raad van State.

Uniek concept!
  • Rechtspraak Raad van State - per artikel - in annotatie opgenomen
  • Aanduiding trefwoorden in de marge: snelle consultatie wet en K.B.’s
  • Handige navigatievermelding per bladzijde

Inhoudstafel

Voorwoord
 
 
Inhoudstafel
 
 
 
 
 
1.
Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S., 22 januari 1994)
 
Boek I
De overheidsopdrachten
 
Titel I
Algemene beginselen
 
Titel II
Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
 
Titel III
Concessies voor openbare werken en van werken gegund in naam van concessiehouders van openbare werken
 
Titel IV
Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten
 
Titel V
Diverse bepalingen
 
Boek II
Mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten
 
Titel I
Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten gegund door privé-ondernemingen
 

 

 

 

Aanvullende wettelijke bepalingen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&sql=((+tit+contains++(+'overheidsopdrachten')+++)+or+(+text+contains++(+'overheidsopdrachten')+++))and+actif+=+'Y'&fromtab=wet_all&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&rech=1219&caller=list&dt=&dtnum=&ddda=&dddm=&dddj=&ddfa=&ddfm=&ddfj=&pdda=&pddm=&pddj=&pdfa=&pdfm=&pdfj=&so=&text1=overheidsopdrachten&choix1=EN&text2=&choix2=EN&text3=&chercher=t&cc=&fr=&nl=n&nm_ecran=&nmrc=&cn_y_ecran=&cn_m_ecran=&cn_d_ecran=&cn_num_ecran=&set1=&set2=&set3=

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 16/11/2009 - 07:48
Laatst aangepast op: zo, 23/10/2016 - 14:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.