-A +A

Wetgeving

Titel
Procedurereglement Orde der dierenartsen
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.
Koninklijk besluit betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen.
Koninklijk besluit houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding
Code plichtenleer 2007 dierenartsen
Epidomologisch toezicht dierengezondheid en voedselveiligheid
Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de dierenartsen
Wet houdende oprichting van het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen.
Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen taken door zelfstandige dierenartsen kan laten verrichten
Dierengezondheidswet
Koninklijk besluit houdende maatregelen voor de autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten
Koninklijk besluit tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987
Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten
Koninklijk besluit houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee
M.B. betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee ea neerhofdieren, verhandelen van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee
KB Betreffende de organisatie van de gezondheidszorg voor varkens
Koninklijk besluit houdende reglement van algemeen bestuur van de diergeneeskundige politie
Burgerlijk wetboek
Bevolkingsregisters wetgeving
Gecoördineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes. WETBOEK VAN KOOPHANDEL. BOEK I - TITEL VIII.
Wetboek van Kerkelijk recht 1983 volledig (integrale versie) en tal van verwijzingen
Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder de levenden of bij testament
Wetboek van economisch recht
Wet tot invoering van het Wetboek van economisch recht
WET houdende de titels X en XI van Boek I van het Wetboek van Koophandel. Verzekering in het algemeen - Verzekeringen in het algemeen
Wetboek van Belgische Nationaliteit
gerechtelijk wetboek gecoördineerde versie middelen van tenuitvoerlegging, beslag en collectieve schuldenegeling art 1386 tot 1675 bis Gerechtelijk wetboek
Wet inzake overheidsopdrachten
Wetboek overheidsopdrachten
Burgerlijk wetboek overzicht gecoördineerd wetboek
Hormonenwet
wetboek vennootschappen
Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.