-A +A

Wetgeving

Titel
Potpourri I wet
Verordening 655/2014 mbt conservatoir grensoverschrijdend beslag op bankrekeningen
Potpourri II
Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft
Wet Consumentenkrediet als deel van het WER
Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en de kredietbemiddelaars
Centrale kredieten voor Particulieren
Wet Hypothecair krediet zoals opgenomen in het WER
Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim
Wet Financiële zekerheden:Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten
Wet betreffende de rechten van vrijwilligers
Wet inzake overheidsopdrachten
Koninklijk besluit betreffende de publicatie [van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid] van de Raad van State
Wet Economische Expansie
Habitatrichtlijn
Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011
Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies
Wet tot wijziging van de wet van betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
Natuurlijke rechter
Wet betreffende de aantekening van beroep van gevangenzittende of geïnterneerde personen
Salduz bis wet

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.