-A +A

Wetgeving

Titel
Benelux Tekeningen en Modellenwet
Benelux-Gerechtshof-verdrag
Wet diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen
Beroepsziektenwet
Bijzondere wet Grondwettelijk Hof
Boekhoudwet
Buitenlandse Arbeidskrachtenwet
BVIE
CAO-wet
CDW
Postchequewet
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
CMR verdrag
Controlewet Verzekeringen
Decreet betreffende de politie van de gemeenten (10 vendémiaire an IV)
Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand 27 juni 1985
Decreet natuurbehoud
Dierengezondheidswet
Dopingdecreet
Eerste aanvullend Protocol EVRM
EEX-verdrag
EEX Verordening
EG Verdrag oprichting
EG Verdrag werking
EU-verdrag
Faillissementswet
Feestdagenwet
Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Wet welzijn op het werk onderdeel pesten
Omzendbrief geweld pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Code van de Raad voor de Journalistiek
Waarheidsgetrouwe berichtgeving door journalisten in de Code van de Raad voor de Journalistiek
Code van de Raad voor de Journalistiek handel met voorkennis, marktmanipulatie, beleggingsaanbevelingen
Pers en Fair Play Code van de Raad voor de Journalistiek
Pers en gerecht Code van de Raad voor de Journalistiek
Misbruik van voorkennis
Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
Richtlijn over identificatie in een gerechtelijke context
Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten
KB betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden
Decreet rentetoelage voor ondernemingen bij hinder door openbare werken
Besluit uitvoering decreet rentetoelage voor ondernemingen bij hinder door openbare werken
KB veilig speelgoed
Octrooiwet
Wet ter bescherming van kweekproducten
KB minnelijke schikking auteursrecht
wet houdende hervorming procedure gerechtelijke vereffening verdeling
Exploitatiewet caféspelen

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.