-A +A

Wetgeving

Titel
Taalwet gerechtszaken
Tarief Rechtsplegingsvergoeding KB
Tarief Strafzaken KB
Tiende aanvullend Protocol EVRM
Tiende aanvullend Protocol EVRM
Tweede aanvullend Protocol EVRM
TRIP-Overeenkomstwet
Uitvoeringsbsluit RSZ
Uitvoeringsbesluit werklooshed
Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Uitvoeringsbesluit ZIV wet
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. DEEL 1.
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. DEEL 2
Uitzendarbeidswet
Vakantiewet
Vakbondswet overheidspersoneel
Veldwetboek gecoördineerde tekst
Verordening tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Vestigingswet
Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap
Vierde aanvullend Protocol EVRM
Vlarem I
Vlarem II addendum
Vlarem II
volgrechtwet
VZW Wet gecoördineerde versie
Wapenwet
Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering
Koninklijk besluit betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid 1963
Wet betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten
Beroepsuitoefeningsverbod KB 22 geconsolideerde versie
Wet beteugeling dronkenschap
Wet collectieve schuldenregeling
Wet deeltijdse arbeid
Wet Economische mededinging
Wet educatief verlof
Wet flexibele pensioenleeftijd
Wet politieambt
Wet geïntegreerde politie
Wet gezinsbijslagen zelfstandigen
wet gezondheidsberoepen
Wet giftig afval
Wet goederenvervoer over de weg
Wet loopbaanonderbreking
Wet ontslagregeling Personeelsafgevaardigden
Wet onwerkzame Voorhechtenis (geconsolideerde versie)
Wet privémilities
Wet productaansprakelijkheid
Wet Rijkscomtabiliteit
Wet sociale promotie

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.