David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri.be

Contacteer ons


Rechtsleer

De vervolging en berechting van rechtspe…

Rechtspraak Europese rechtspraak EHRM 27 februari 1992, Pub!. ECHR, Series A 232, §66 EHRM 25 februari 1993, Pub!. ECHR, Series A Vol. 256-a EHRM 27...

Rechtsleer

Winstvergoeding bij wanprestatie

1. Inleiding I. Achtergrond A. Rechtskader 2. Vergoedbaarstelling van winstderving uit wanprestatie 3. Rechtsgeschiedenis: Winstvergoedingen in he...

Rechtsleer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met ...

Rechtsleer

Fraus omnia corrumpit

Zowel het beginsel «fraus omnia corrumpit» als het verbod tot rechtsmisbruik worden beschouwd als algemene rechtsbeginselen die gelden als afzonderlij...

Rechtsleer

De Wet tot verbetering van de aanpak van…

Voorbereidende wetgevende stukken • «Verslag activiteiten Commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastor...

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

Vanaf wanneer gaat de opzegperiode in bi…

  Sinds 1 januari 2014 gaat de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden in op de maandag na de kennisneming van het ontslag. Wordt het ontslag ge...

Artikel

Domicilieadres?

Domicilieadres? Heel wat personen menen de oplossing gevonden te hebben door een ficief domicilieadres, soms wel domicieladres geheten, te nemen om a...

Artikel

Onderhoudsplicht tegenover ouders in het…

Het pensioen waarover rusthuisbewoners beschikken is meestal ontoereikend om de kosten van het rusthuisverblijf te betalen. De zorgkost wordt weliswa...

Artikel

Laster en eerroof

SITUERING EN ONDERSCHEID Het strafwetboek stelt in de artikelen 443 en volgende een reeks misdrijv...

Artikel

BVBA zaakvoerder

De bestuurder in een bvba wordt ‘zaakvoerder’ genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de statutaire zaakvoerder en de niet-statutaire zaakvoe...

Artikel

Onder voorbehoud van alle recht en midde…

In een procedure wordt principieel geoordeeld op basis van het gerechtsdossier zoals gestaafd middels stukken die door partijen worden neergelegd. De ...

Artikel

Dwingend recht en aanvullend regelend re…

De wet is er om gevolgd te worden, niet een klein beetje, maar helemaal. Deze regel is evenwel niet steeds juist. Aanvullend recht (ius despositum): ...

Artikel

Tarieven

  Van een goed advocaat verwacht u resultaten. U moet er kunnen op rekenen dat uw advocaat alle mogelijke...

Artikel

Hoofdelijke verbintenissen

Hoofdelijkheid kan zich zowel voordoen tussen schuldeisers als schuldenaars. 1. Actieve hoofdelijkheid: hoofdelijkheid tussen schuldeisers   In d...

Artikel

Burenhinder

Probleemstelling: Wie een foutieve daad stelt kan veroordeeld worden tot schadevergoeding en/of herstel. Voor vorderingen op grond van fout: klik hie...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Gesprek opnemen als bewijs en niet als c…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geric...

Rechtspraak

Facebookpagina met racistische uitlating…

in zake van het openbaar ministerie: wie zich heeft aangesloten als burgerlijke partijen: 1. Mevr. X, [ ... ]   qq haar minderjarige zoon 2. Y, [...

Rechtspraak

Hanengekraai in de stad en burenhinder

  Uittreksel uit het vonnis.   I. FEITEN EN VOORGAANDEN Beide partijen wonen in de Kapenstraat van G. Dit is een straat in het centrum met a...

Rechtspraak

Onmiddellijke opzegmogelijkheid voor nie…

  Arrest van het Grondwettelijk Hof van 9 juli 2009, Nieuw Juridisch Weekblad nr. 209, 28.10.2009, 8ste jaargang, pg 721. Samenvatting: Woninghuu...

Rechtspraak

facturen sturen jaren na werken of lever…

[...] II. Overblijvende betwisting – Feiten – Procedure in eerste aanleg 3. De overblijvende betwisting betreft de vraag naar de precieze ...

Rechtspraak

Adoptie van een meerderjarige vereiste W…

AR nr. C.11.0454.N P.B. t/ J.A. en B.B. I. Rechtspleging voor het Hof Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Gent v...

Rechtspraak

De uittredende plaatsbeschrijving bij de…

3.2. Beoordeling ten gronde 3.2.2. Wat de huurschade betreft b) Wat de bewijsvoering voor de andere schadeposten betreft De vaststelling van huurschad...

Rechtspraak

De vordering tot uitvoering van een gere…

Beslagrechter Gent, 8 mei 2012, NJW, 2013/289, 760 samenvatting Een gedeeltelijke betaling van een verjaarde schuld houdt geen afstand van verjaring i...

Rechtspraak

Wanneer is de rechtbank van Koophandel b…

BVBA A. t/ BVBA D.I.W. e.a. ... De materiële bevoegdheid is van openbare orde. De rechtbank van koophandel is, overeenkomstig art. 573 Ger.W., be...

Rechtspraak

Handelshuur beëindiging in onderling akk…

NV W.H. t/ BVBA A. 1. In 2009 werd een handelshuurovereenkomst gesloten tussen de NV W.H. (hierna: W.) als verhuurder en de BVBA A. (hierna: A.) als h...

Krijg toegang to alle materiaalword lid

Word lid. Word lid van de site en krijg volledige toegang tot alle inhoud, vanaf 2,42 euro voor een dag en vanaf 5,95 euro per maand.

Ik word lid

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. In een eerste fase werden de grondbegrippen van het Belgisch recht recht geduid op een statistische Html site. In 2009 werd de site herbouwd in een CMS systeem met gekoppelde modellen en met verdere uitbouw middels rechtspraak en rechtsleer, waarmee we het  recht toegankelijk en begrijpbaar hebben willen maken voor burger en onderneming en anderzijds een online opzoek en studiesysteem hebben willen bieden voor de juridische professionelen. In 2013 werd gestart met de derde editie van de site. Arc3c werd ingeschakeld voor dit project waarbij de inmiddels 16500 bijdragen met 4 miljoen bezoekers per jaar opnieuw werden gestructureerd en beter toegankelijk gemaakt. Met een zekere fierheid lanceren we deze site op 15 augustus 2018  met Arc3c als uitgever. Nieuw is de beveiligde https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, nog beter communicatie met de zoekmachines en een 40 tal nieuwe functies.
Elfri ecce

Meest bekeken

Populaire kernwoorden op de site

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29

9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.