Gebruiksvoorwaarden

De abonnementen verlenen een gebruikslicentie op de site, waarbij het aantal raadpleegbare teksten en andere mogelijkheden verschilt per versie.

Een abonnement verleent geen eigendomsrecht maar een persoonlijk niet overdraagbaar gebruik van de site met oog op raadpleging en individueel gebruik bij wijze van juridische dienstverlening.

Een licentie verschaft niet het recht een webpagina, een deel van de site of de gehele site te publiceren onder welke vorm ook zonder toestemming van Elfri De Neve.

Het gebruik van tekstfragmenten in juridische teksten, conclusies, nota’s, advies, studiewerken is daarentegen wel toegelaten.

Deze prijzen gelden voor single-user. Een single user versie laat één fysieke gebruiker toe in te loggen op de site. Wanneer een tweede gebruiker met zelfde ID en paswoord inlogt genereert dit een foutmelding en wordt de werking van het systeem beperk. Een multi-user Office versie laat 4 fysieke gebruikers van een zelfde kantoor, onderneming, instelling, overheid of gezin gevestigd of wonend op het zelfde adres met zelfde e-mail adres, ID en paswoord toe om simultaan in te loggen op de site. Indien meer dan 4 gebruikers simultaan ingelogd zijn genereert het systeem een foutmelding en wordt de werking van het systeem beperkt.

Overschrijding van het toegelaten aantal geregistreerde gebruikers wordt geregistreerd in een logboek. Deze overschrijding die een inbreuk uitmaakt op de auteurswet, kan resulteren in de schorsing of schrapping van de licentie en in een eis tot schadevergoeding.

Heeft u interesse voor een multi-user Office versie klik dan hier (link).

Prijzen voor multi-users zoals advocatenkantoren met meerdere advocaten, universiteiten, bibliotheken, op aanvraag.

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. In een eerste fase werden de grondbegrippen van het Belgisch recht recht geduid op een statistische Html site. In 2009 werd de site herbouwd in een CMS systeem met gekoppelde modellen en met verdere uitbouw middels rechtspraak en rechtsleer, waarmee we het  recht toegankelijk en begrijpbaar hebben willen maken voor burger en onderneming en anderzijds een online opzoek en studiesysteem hebben willen bieden voor de juridische professionelen. In 2013 werd gestart met de derde editie van de site. Arc3c werd ingeschakeld voor dit project waarbij de inmiddels 16500 bijdragen met 4 miljoen bezoekers per jaar opnieuw werden gestructureerd en beter toegankelijk gemaakt. Met een zekere fierheid lanceren we deze site op 15 augustus 2018  met Arc3c als uitgever. Nieuw is de beveiligde https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, nog beter communicatie met de zoekmachines en een 40 tal nieuwe functies.
Elfri ecce

Meest bekeken

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29

9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

Log In or Registreer

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.