David_-_The_Death_of_Socrates
sforza
horatii
medusa
damy

Advokatenkantoor

Elfri.be

Contacteer ons


Rechtsleer

Wet & Duiding Sociaal Strafrecht

Bespreking van dit boek door de uitgever Het Sociaal Strafwetboek wil remediëren aan de euvels die eigen waren aan het sociaal strafrecht: alle stra...

Rechtsleer

Handboek Sociaal Strafrecht

Overige rechtsleer: BOEKEN - K. Salomez, Sociaal strafrecht, Die Keure, 2010, 167 p. - V. Pertry, L. Cornil, Het sociaal strafwetboek. Een eerste k...

Rechtsleer

Algemene dataretentie: ten minste houdba…

Vanaf de jaren 2000 hebben verschillende Europese lidstaten wetgevingen ontworpen die aan de leveranciers van openbaar beschikbare elektronische commu...

Wetgeving

Wet kinderlokken

Rechtsleer: • X. Seksueel misbruik in NJW 2013/282 pagina 409

Wetgeving

Potpourri II

arrest van 21/12/2016  het Grondwettelijk Hof inhoudende partiële vernietiging van de wet A.R.: 148/2017   Tegen d...

Wetgeving

Wet pleegzorg

Rechtsleer: • Bart Smet, Het nieuwe statuut van pleegzorgers, RW 2016-2017, 1562 • Tine Vercruysse, Burgerrechtelijk statuut voor pleegzorg...

Wetgeving

Veterinaire Wetten en reglementeringen F…

Inrichtingen op veterinair gebied  Verzamelcentra erkend voor het intracommunautair handelsverkeer in runderen en varkens (Richtlijn 64/432/EEG)...

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Stel een vraag
Artikel

Onder voorbehoud van alle recht en midde…

In een procedure wordt principieel geoordeeld op basis van het gerechtsdossier zoals gestaafd middels stukken die door partijen worden neergelegd. De...

Artikel

Foutbegrip artikel 1382-1383 BW

De regels betreffende de foutaansprakelijkheid worden weergegeven in de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek. Volgens deze artikelen dient degen...

Artikel

Trouwen zonder samen te wonen

Artikel 213 Burgerlijk wetboek stelt: “Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht, zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand versc...

Artikel

Verschil tussen vonnis, arrest en beschi…

Voorbeelden van beschikkingen: uittreksel uit het gerechtelijk wetboek: Art. 98. Wanneer een rechter wettig verhinderd is of er een plaats van recht...

Consultaties

op afspraak


055/31.86.47
Rechtspraak

Vereffening en verdeling na aanstelling …

D.B.... Ten gronde 1. Zowel voor de eerste rechter als thans voor het hof werpen Pierre D.B. en Jozef D.B. (grotendeels) de niet-ontvankelijkheid op...

Rechtspraak

Gesprek opnemen als bewijs en niet als c…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geri...

Rechtspraak

Boekhouder is steeds aansprakelijk voor …

BVBA L.V. t/ BVBA F.B.D.-C. ... 2. Relevante feitelijke gegevens en standpunt van de partijen 2.1. L. zet uiteen dat zij een beroep deed op D. voor...

Rechtspraak

Verschil tussen onontvankelijkheid en ni…

tekst van het vonnis IV Saisine 4.1 Voor alle duidelijkheid brengt de rechtbank haar standpunt aangaande de saisine waarbinnen zij gevat is in herin...

Rechtspraak

Gesprek opnemen zonder medeweten van deg…

Nr. P.15.0880.N H J, inverdenkinggestelde, eiser, tegen H W, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is geri...

Rechtspraak

BTW vrijstelling van de intracommunautai…

(N. NV / De Belgische Staat, W.F., M. BVBA - Rolnr.: 2015/AR/612) 1. De feiten (…) 2. De voorafgaande procedure (…) 3. De vorderingen en standp...

Rechtspraak

De vordering tot uitvoering van een gere…

Beslagrechter Gent, 8 mei 2012, NJW, 2013/289, 760 tekst vonnis [ ... ] FB eiser tot verzet tegen uitvoerend beslag op roerend goed - beslagen schu...

Rechtspraak

Verjaring van de strafvordering bij voor…

Procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, H.C. en H.D. t/ D.J.N.V. I. Rechtspleging voor het Hof De cassatieberoepen zijn gericht tegen het...

Rechtspraak

Maximum rechtsplegingsvergoeding of terg…

T.K. t/ O.A. … III. Gronden van het vonnis ... III.2. Gegrondheid van de vorderingen ... De vordering van eiseres is ongegrond. 3.6. Dat de v...

Rechtspraak

Lawaai bij nabuur groter dan 25 decibel …

S. t/ DeS. Overwegende dat de vordering strekt tot veroordeling van verweerder om onmiddellijk het hinderlijk lawaai stop te zetten en om aan eisers ...

Bekom toegang tot alle informatie

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie: lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, relevante wetten, rechtspraak (vaak elders niet te vinden), rechtsleer, commentaren, antwoorden op nog meer vragen, geavanceerde opzoekingen, allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten, professioneel gedeelte en zoveel meer.

Ik neem een abonnement

Recent

In de kijker

Actueel

Elfri.be bestaat als site sinds 2003. Sinds 15 augustus 2018  werkt de site in haar nieuwste editie met Arc3c als uitgever. Nieuw is de https omgeving, het dynamisch karakter, web 3 .0 technologie, betere zoekmogelijkheden en een 40 tal nieuwe functies. De site wordt inhoudelijk voortdurend, lees dagelijks,  aangepast en aangevuld met de recentste wetswijzigingen, nieuwe rechtspraak en nieuwe rechtsleer. Bijna alle rechtspraak die in België aandacht krijgt is terug te vinden op de elfri.be. Anders dan andere dure websites, hebben we een technologie uitgewerkt waarbij de gezochte informatie onmiddellijk wordt verschaft door een gewone vraagstelling in gewoon Nederlands, het weze op de site zelf, het weze gewoon in Google. Wij spreken uw taal en werken niet met onbegrijpelijke of onlogische boomstructuren die verwijzen naar documenten die ofwel niet relevant, ofwel niet kunnen gelezen worden. Om volledige informatie met bronnen, rechtsleer, rechtspraak en wetgeving, kan u een vrij goedkoop abonnement nemen (reeds mogelijk vanaf 1 maand)
Elfri ecceMeest bekeken

Populaire kernwoorden op de site

Bekom toegang tot alle informatie op deze website

 

Met een abonnement krijgt u toegang tot een schat aan bijkomende informatie (vaak elders niet te vinden), lezen van de volledige teksten zonder beperkingen, verwijzingen naar wetten, rechtspraak en wetten, antwoorden op nog meer vragen, opzoekingen allerhande mogelijkheid tot knippen, plakken, afdrukken, modellen, tips, trics, aandachtspunten professioneel gedeelte en zoveel meer.

Met een abonnement (vanaf 5,95 euro per maand) heeft u steeds een professionele juridische bibliotheek met 25.000 bijdragen ter beschikking

Ik neem een abonnement

BVBA Advocatenkantoor Elfri De Neve

Stationsstraat 29 - 9700 Oudenaarde

voor afspraak 055/31.86.47

Fax: 055/31.14.03

X

Elfri.be meldt het volgende

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienst slechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u u een pro-abonnement te nemen. klik hier voor de verschillende formules

U heeft geen toegang tot knippen, plakken, opslaan, printen, downloaden, raadpleging archief, sociaal netwerk, vacaturedienstslechts gedeeltelijke toegang tot deze pagina. Om hiervan gebruik te maken van deze functies en diensten dient u een pro-abonnement te nemen.